Kunstnere fra Island, Skottland, Norge og deres samarbeidspartnere var samlet til workshop første uken i februar for å planlegge vårens og sommerens prosjekt i regi av Vestfold Kunstsenter, KA5: Kunstled Vestfold, som skal foregå i mai/juni med visning i juli og august, på Veierland og i Tønsberg.

Det ble en hektisk uke med befaringer på Veierland og i Tønsberg. Møter mellom kunstnerne som er valgt ut til å delta i prosjektet og møter mellom kunstnerne og samarbeidspartnere i kommuner, fylke, åpent møte på Veierland og møter med ressurspersoner i Tønsberg.

Været var ganske heftig denne uken og det ble et eksotisk møte med norsk vinter for våre internasjonale kunstnere. De fikk virkelig se en annen side av «sommerfylket» Vestfold…

 KA5: Kunstled Vestfold 2019 er det femte i rekken av Kunstanlegg (KA); Temporære kunstprosjekter ute i det offentlige rom, i regi av Vestfold Kunstsenter.

Fokus denne gang er stedsutvikling gjennom kunstprosjekter der lokale krefter og samarbeidspartnere trekkes inn i arbeidet med prosjektet. Prosjektet fremmer også et internasjonalt samarbeide mellom kunstnere og kulturarbeidere i Vestfold, Skottland og på Island.

Ordet Kunstled er en omskrivning av kystled – trygg led mellom havner – der hver «havn» får sitt kunstprosjekt. Dette er det første i rekken av Kunstled prosjekter der det langsiktige ønsket er å skape en «led» av kunstprosjekter gjennom fylket og starten på en festival for samtidskunst i Vestfold.

Vestfold Kunstsenter søkte etter visuelle kunstnere på Island, I Skottland og i Vestfold, med relevant kunstnerisk praksis, gode samarbeidsevner og for de norske kunstnernes del et ønske om god lokalkunnskap. Og det har vi absolutt fått:

Hvert prosjekt involverer en lokal og en Internasjonal kunstner.

I Tønsberg skal det skotske kunstnerparet Jo Hodges og Robbie Coleman samarbeide med den unge Vestfold kunstneren Linn Horntvedt.

På Veierland skal den Islandske kunstneren Jona Hlif Halldorsdottir samarbeide med Vestfold kunstneren Tollef Thorsnes.

Mer om kunstnerne finner du på deres nettsider:

Kunstnerne fra Skottland og Island er invitert til residency opphold i Tønsberg og på Veierland 3 uker i mai/juni 2019. Prosjektene er temporære med visningsperiode er juni – august 2019.Valg av sjanger og materialer åpent innenfor disse rammene.

 Juryen bestod av to kunstnere oppnevnt av Vestfold Kunstsenter, en kunstner oppnevnt av Telemark Kunstsenter, en representant for Tønsberg / Færder kommuner og en representant for Vestfold fylkeskommune. Vestfold Kunstsenter samarbeider med The Stove Network i Dumfries, Skottland og List i Ljosi, lyskunstfestival i Seyðisfjörður, Island om utlysning og valg av kunstnere fra Skottland og Island.

Mer om samarbeidspartnerne finner du på deres nettsider:

The Stove Network, Dumfries, Skottland https://www.thestove.org/
og List i Ljosi festivalen, Seydisfjordur Island https://www.listiljosi.com/about

Stedsutviklings perspektiv: Kunst kan være en historiebærer og en verktøykasse for nye måter å utforske problemstillinger og stimulere til selvstendig refleksjon. Vestfold er et fylke rikt på kulturminner og historie, men også et samfunn i endring, en del av det sentrale Østlandsområdet og en aktør i utviklingen av det moderne Norge. Kunstled Vestfold tar for seg stedsidentitet i utvikling.

Tønsberg er regnet som Norges eldste by grunnlagt i 871. Kommunen har ca. 51.000 innbyggere, en god del bevart trehusbebyggelse og mange arkeologiske og historiske områder. Byens handelssentrum står imidlertid som så mange mindre byer overfor utfordringer fra omkringliggende kjøpesentre og færre folk i gatene.

Tønsberg kommune har nylig utarbeidet Byroms-strategi for Tønsberg sentrum, som gir føringer for fremtidig utvikling av 15 byrom. Hensikten er å styrke mangfoldet i sentrum, heve kvaliteten og aktivisere byrommene. Kunstled i Tønsberg skal realiseres i ett eller to av disse byrommene.

Veierland er en øy i Færder kommune. Kommunen har ca. 25.000 innbyggere og på den 4,4 kvadratkilometer store øya Veierland er det ca. 110 fastboende. I sommerhalvåret øker befolkningen med ca. 3.000 sommergjester som inntar hytter og hus. Veierland har gravrøyser fra bronsealder og de eldste gårdene på øya er omtalt i skriftlige kilder fra middelalderen. Landbruk, fiske og sjøfart var tidligere de viktigste næringsveiene. I dag er de fleste fastboende pendlere til arbeide i Tønsberg og Oslo. En viktig utfordring har vært å opprettholde helårs bosettingen på Øya. Utvikling av lokale arbeidsplasser og skape rom for gode opplevelser står nå sentralt.

Konkrete steder for realisering av Kunstled på Veierland og i Tønsberg velges ut i samarbeide med kunstnerne, representanter for kommunene og Vestfold Kunstsenters prosjekt-team.

Prosjektet er støttet av: Tønsberg kommune, Færder kommune, Vestfold fylkeskommune og Bildende Kunstneres Hjelpefond. Arrangør: Vestfold Kunstsenter.

Med forbehold om trykkfeil og endringer.

Vi gleder oss til en spennende vår og sommer!

Mvh

VESTFOLD KUNSTSENTER

Kristin Røed, daglig leder

 

Første møte med alle involverte på Kunstsenteret

Første møte med alle involverte på Kunstsenteret

Planleggingsmøte med de to skotske kunstnerne Jo Hodges, Robbie Coleman og kunstner Linn Horntvedt fra Vestfold. Disse skal gjøre prosjekt i Tønsberg

Planleggingsmøte med de to skotske kunstnerne Jo Hodges, Robbie Coleman og kunstner Linn Horntvedt fra Vestfold. Disse skal gjøre prosjekt i Tønsberg

 

Den islandske kunstneren Jona Hlif Halldorsdottir og kunstneren Tollef Thorsnes i møte med dagligleder kristin Røed. Jona og Tollef skal gjøre kunstprosjekt på Veierland

Den islandske kunstneren Jona Hlif Halldorsdottir og kunstneren Tollef Thorsnes i møte med dagligleder kristin Røed. Jona og Tollef skal gjøre kunstprosjekt på Veierland

Jo Hodges ,Robbie Coleman og Linn Horntvedt på Vestfold kunstsenter

Jo Hodges ,Robbie Coleman og Linn Horntvedt på Vestfold kunstsenter

På befaring til Veierland.

På befaring til Veierland.

Jo Hodges, Robbie Coleman, Kristin Røed, Jona Hlif Halldorsdottir ( m ryggen til) og Linn Horntvedt på Veierlandsferga

Jo Hodges, Robbie Coleman, Kristin Røed, Jona Hlif Halldorsdottir ( m ryggen til) og Linn Horntvedt på Veierlandsferga

Kunstner Tollef Thorsnes får haik til ferga

Kunstner Tollef Thorsnes får haik til ferga

Tollef og Jona i et av Tollefs atelier

Tollef og Jona i et av Tollefs atelier

I kunstneren Tollef Thorsnes atelier

I kunstneren Tollef Thorsnes atelier