TILDELING AV

VESTFOLD KUNSTSENTERS ARBEIDSSTIPEND FRA BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND 2018

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp på kr. 100.000 til disposisjon for (ulike) stipend og prosjektstøtter vedtatt av kunstsenteret.

Av disse har Vestfold Kunstsenter i år delt ut et utstillingsstipend på kr. 20.000 til billedkunstneren Dania Burger i forbindelse med hennes utstilling Daniabunad i Vestfold Kunstsenter i mai i år.

I dag deles det ut to Arbeidsstipend på kr. 40.000 til to vestfoldkunstnere som også er valgt ut til å delta i prosjektet Kunstled Vestfold våren og sommeren 2019.

Stipendet ble utlyst til kunstnerne i Vestfold og på kunstsenterets hjemmeside og i sosiale medier (facebook og instagram), i regionale media og gjennom kunstsenterets nettverk på mail i september/oktober.

Det kom inn 8 kvalifiserte søknader om VKS Arbeidsstipend fra BKH i 2018 med deltakelse i prosjektet Kunstled Vestfold.

Årets to arbeidsstipend ble delt ut lørdag 17. november kl. 13.00 på åpningen av Juleutstillingen i Vestfold Kunstsenter.

 

Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond for 2018 tildeles:

Billedkunstner Linn Horntvedt og Kunsthåndverker Tollef Thorsnes, kunstnerne mottar hvert sitt stipend på kr. 40.000.

 

Juryens begrunnelse:

Årets stipendmottakere skal delta i Kunstanlegg 5: Kunstled Vestfold våren 2019. De skal samarbeide med internasjonale kunstnere om å lage temporære stedsutviklingsprosjekt på Veierland og i Tønsberg.

I tillegg til den kunstneriske kompetansen har juryen derfor sett på søkernes evne til samarbeide og formidling samt matching av kunstneriske uttrykksformer til det forestående prosjektet.

 

Årets arbeidsstipend tildeles to kunstnere som på helt ulike stadier i sin kunstneriske karriere:

Tollef Thorsnes er en solid Vestfoldkunstner som har hatt en rekke utstillinger og utsmykkinger. I tillegg har han initiert og medvirket til flere visningsteder og prosjekter. Han har et inviterende formspråk og en sterk materialforståelse, spesielt innenfor treverk. Han har utviklet et spesialfelt med kirkerommet som arena. Gjennom formspråkets referanser til funksjon oppstår noe poetisk og sakralt i møte med publikum, et rom for kontemplasjon. Han er også en formidler både gjennom sitt arbeid på USN og gjennom sine kunstprosjekter. Juryen leser en sterk motivasjon og en kulturhistorsk forankring som kan bli et veldig godt bidrag til Kunstled Vestfold. 

Linn Horntvedt har et formspråk som er sart, samtidig svært fokusert og sterkt. Gjennom hennes undersøkelser av landskap og geologi i endring viser hun god evne til fordypning og formidling. Hun utforsker forskjellige teknikker og er ikke redd for å gå i det ukjente. Juryen leser en sterk motivasjon og en interesse for å samarbeide med internasjonale kunstnere.Som ung og relativt nyutdannet kunstner har hun flyttet tilbake til hjemfylket for å bygge sin karriere fra en base i Vestfold. Hun har bred erfaring med samarbeidsprosjekter fra blant annet etablering av Fellesverkstedet i Oslo og Pamflett forlag. Hun har aktivt oppsøkt fagmiljø for visuell kunst og i løpet av kort tid etablert nye kontakter som igjen har ført til en rekke oppdrag, visningsmuligheter og samarbeidsprosjekter.

Forrige gang Vestfold Kunstsenter tildelte tilsvarende Produksjonsstipend var i forbindelse med Kunstanlegg 4: Munch 150 i Åsgårdstrand i 2013.

Stipendet ble den gang tildelt AK Dolven, Hanne Friis og Anna Widén

Juryen bestod av:

En representant for Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune og Færder kommune, en kunstner oppnevnt av Telemark Kunstsenter og to kunstnere oppnevnt av Vestfold Kunstsenter.

Vi ønsker med dette begge kunstnerne lykke til med videre prosjekter og gleder oss til å samarbeide med dem i det internasjonale prosjektet Kunstanlegg 5: Kunstled Vestfold våren 2019.

 

VESTFOLD KUNSTSENTER

Kristin Røed

Daglig leder