Åpning med performance av kunstnerne lørdag 30. april kl 13.00

MAMAisme er et kunstnerisk samarbeidsprosjekt om fruktbarhet, kropp, fødsel og forholdet mellom foreldre, barn og samfunn. Å lage en temautstilling om opplevelsen av voksen og barn er viktig, fordi det er både allment og privat. Foreldreskap gir glede, men kan også gi angst.De private og intime opplevelsene og klisjeen om det lykkelige er med på å gjøre dette til en tematikk det nesten er umulig å snakke om uten å falle i en eller annen grøft. Kunstnerne ønsker å utfordre publikum til å reflektere rundt utstillingens tema.

Kunstnergruppa består av:

Karin Augusta Nogva (Ålesund)
Ann Kristine Aanonsen (Bergen)
Ingvild Fagerli (Oslo/Ålesund)
Åse Kvalbein (Bergen).

Dette sier kunstnerne om utstillingen:

I MAMAisme-Tønsberg er vi spesielt opptatt av å skape en tydelig dialog mellom våre subjektive opplevelser av mammarollen. Hvordan oppleves det? Hvorfor oppleves det så forskjellig? Hvilke historier bærer man med seg i seg selv og hva overfører man til barna? Hvorfor får vi barn? Og hva skjer når hverdagen får for store utfordringer? Vi ønsker å belyse ulike sider ved tematikken og fremheve ulikhetene mellom oss i prosjektgruppen. Hva skjer når det poetiske møter det forskende, eller når det surrealistiske møter det politiske?

Blir sarte uttrykk overdøvet av sterke og tydeligere virkemidler? Ved å sette et skarpt fokus på disse ulikhetene tydeliggjør vi individets rett til å oppleve subjektivt og bli framhevet på eget grunnlag. Vi ønsker at prosjektet skal vise en sensitivitet gjennom en sammenstilling av verk som er i dialog med hverandre og som diskuterer det å være mor og menneske samtidig. Hvordan skal vi forholde oss til mennesker rundt oss; i form av omsorg eller gjennom de ulike rollene som både vi selv og samfunnet påtvinger oss? Disse spørsmålene ligger til grunn for valg av verk til utstillingen og i presentasjonsmåten i gallerirommet.

Prosjektgruppa har tidligere produsert to utstillinger sammen, MAMAisme – Oslo i Rådhusgalleriet i Oslo i april 2010 og Morild Aalesund kunstforening i 2008. Begge utstillingene er støttet av Norsk kulturråd. I november 2011 er de blitt invitert til å være åpningsutstillere i Hardanger folkemuseums flerårige utstillingsprosjekt Livsfaser.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd

www.mamaisme.no

Kunstnerne vil være tilstede på utstillingsåpningen.

Velkommen!