Solveig Lohne, mottaker av Vestfold Fylkeskommunes kunstnerpris 2018, presenterer sin helt spesielle grafikkmappe; Transparente Momenter. Mappen, som er håndlaget i samarbeid med bokbinder Lisa Bøthun, består av 8 grafiske blad og tekster av kunstneren. Solveig Lohne har i en årrekke arbeidet med radering der hun har eksperimentert og utviklet en egen grafisk trykketeknikk. Papiret er håndlaget japanpapir og kobbertrykkpapir. Grafikkmappen er utviklet i samarbeid med Galleri KS v/Kjell Strand og utgis i totalt 30 nummererte eksemplarer. I tillegg til mappen presenterer Solveig Lohne flere grafisk verk på vegg. Grafikkmappen vil være til salgs på utstillingen.

Solveig Lohne er en meget anerkjent billedkunstner bosatt i Sandefjord. Hun er utdannet blant annet ved Kunstakademiet i Oslo og Stockholm på 1960 og 70-tallet. Hun har stilt ut en rekke steder i inn og utland og har hatt separatutstilling blant annet på Kunstnernes Hus i 1978, Haugar Vestfold Kunstmuseum 2003 og Vest-Jyllands Kunstmuseum i Danmark i 2015. Hun er høyt verdsatt av kollegaer og hennes grafikk opplever nå fornyet oppmerksomhet blant publikum.

I utstillingsperioden viser Solveig Lohne også malerier på Atelier 7×7, som gjesteutstiller blant flere. Atelier 7×7, Øvre Langgate 49, Tønsberg ( 50 m fra Kunstsenteret)