UTLYSNING AV DELTAKELSE I KUNSTPROSJEKTET KUNSTLED VESTFOLD 2019

med

Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2018.

Vestfold Kunstsenter samarbeider med The Stove Network i Dumfries, Skottland og List i Ljosi, lyskunstfestival i Seyðisfjörður, Island om utveksling av kunstnere for samarbeid om to stedspesifikke uteroms-prosjekter knyttet til prosjektet KA5: Kunstled Vestfold 2019.

Kunstled Vestfold 2019 er det femte i rekken av Kunstanlegg – temporære, stedsspesifikke kunstprosjekter ute i det offentlige rom i Vestfold, arrangert av Vestfold Kunstsenter.

Informasjon om tidligere Kunstanlegg (KA) finner du under fanen for PROSJEKTER her på hjemmesiden.

Kunstled Vestfold har som overordnet mål å fremme stedsutvikling, blant annet gjennom samarbeid og workshop med befolkning og ressursgrupper i området. Prosjektet gir Vestfoldkunstnere en unik mulighet til å delta i et internasjonalt samarbeidsprosjekt.

De aktuelle stedene ligger i Tønsberg og på Veierland i Vestfold.

 • Vi søker to visuelle kunstnere bosatt i Vestfold, med relevant kunstnerisk praksis og lokalkjennskap til henholdsvis Veierland og Tønsberg.
 • Vestfoldkunstnerne skal samarbeid med henholdsvis en skotsk (i Tønsberg) og en islandsk (på Veierland) residency kunstner.
 • Prosjektperioden/utviklingsfasen berammes fra januar/februar 2019 og skal skje digitalt.
 • Prosjektbeskrivelse for det aktuelle stedet må godkjennes av prosjektets jury innen mai 2019.
 • Prosjektene skal realiseres på stedene i juni 2019 da selve residency oppholdene på 3 – 4 uker finner sted.
 • Det er en forutsetning at kunstprosjektene skal vises hele sommeren t.o.m august.
 • Valg av sjanger og materialer åpent innenfor disse rammene.

Krav til søknad:

 • En kort beskrivelse av din motivasjon for (max 1 side) deltakelse i prosjektet.
 • Oppgi om søknaden gjelder Tønsberg eller Veierland.
 • CV (max 2 sider).
 • Dokumentasjon av tidligere prosjekter og kunstnerisk praksis (max 1 side tekst og 10 bilder).
 • Alt samles i ett PDF dokument, max 5 MB, merket med kunstnerens navn.
 • Søknaden sendes til post@vestfoldkunstsenter.no.
 • Kun digitale søknader som oppfyller ovennevnte krav vil bli vurdert.

Søknadsfrist: 1. november 2018 kl. 24.00.

Juryen består av to kunstnere fra Kunstnerisk Råd i Vestfold Kunstsenter, en kunstner oppnevnt av Telemark Kunstsenter, en representant for Tønsberg / Færder kommuner og en representant for Vestfold fylkeskommune. Arrangør: Vestfold Kunstsenter.

Bindende avtale vil bli inngått mellom de valgte kunstnerne og Vestfold Kunstsenter.

Økonomi:

Hver av de valgte kunstnerne mottar Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstners Hjelpefond på kr. 40 000,-

Det gis også en materialestøtte på kr. 50 000,- pr kunstprosjekt (to kunstnere).

Workshop-delen har et eget budsjett.

Forventninger til kunstnerne: Vi ønsker oss kunstnere som har erfaring i stedsspesifikke prosjekter, som liker å samarbeide med andre kunstnere og med amatører, som ønsker å dele sin kompetanse, inspirere til en kollektiv og inkluderende prosess, sette seg inn i de lokale særegenhetene og skape et verk av høy kvalitet som angår lokalbefolkningen.

Vestfold Kunstsenter vil legge til rette for samarbeide mellom den lokale og den internasjonale kunstneren. Formidle kontakt med lokale samarbeidspartnere, kommune og fylke. Veilede underveis i prosjektutviklingen, koordinere planlegging av formidling og workshops og sørge for informasjonsflyt mellom de ulike aktørene.

Stedsutviklings perspektiv: Kunst kan være en historiebærer og en verktøykasse for nye måter å utforske problemstillinger og stimulere til selvstendig refleksjon. Vestfold er et fylke rikt på kulturminner og historie, men også et samfunn i endring, en del av det sentrale Østlandsområdet og en aktør i utviklingen av det moderne Norge. Kunstled Vestfold tar for seg stedsidentitet i utvikling.

Tønsberg er regnet som Norges eldste by grunnlagt i 871. Kommunen har ca. 51.000 innbyggere, en god del bevart trehusbebyggelse og mange arkeologiske og historiske områder. Byens handelssentrum står imidlertid som så mange mindre byer overfor utfordringer fra omkringliggende kjøpesentre og færre folk i gatene.

Tønsberg kommune har nylig utarbeidet Byroms-strategi for Tønsberg sentrum, som gir føringer for fremtidig utvikling av 15 byrom. Hensikten er å styrke mangfoldet i sentrum, heve kvaliteten og aktivisere byrommene. Kunstled i Tønsberg skal realiseres i ett eller to av disse byrommene.

Veierland er en øy i Færder kommune. Kommunen har ca. 25.000 innbyggere og på den 4,4 kvadratkilometer store øya Veierland er det ca. 110 fastboende. I sommerhalvåret øker befolkningen med ca. 3.000 sommergjester som inntar hytter og hus. Veierland har gravrøyser fra bronsealder og de eldste gårdene på øya er omtalt i skriftlige kilder fra middelalderen. Landbruk, fiske og sjøfart var tidligere de viktigste næringsveiene. I dag er de fleste fastboende pendlere til arbeide i Tønsberg og Oslo. En viktig utfordring har vært å opprettholde helårs bosettingen på Øya. Utvikling av lokale arbeidsplasser og skape rom for gode opplevelser står nå sentralt.

Aktuelle steder for realisering av Kunstled på Veierland og i Tønsberg velges ut i samarbeide med representanter for kommunen og Vestfold Kunstsenters prosjekt-team.

Prosjektet er støttet av: Tønsberg kommune, Færder kommune, Vestfold fylkeskommune og Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Med forbehold om trykkfeil og endringer.

1. oktober 2018

Vestfold Kunstsenter