Kunstneren Kristine Øksendal  er utdannet ved Central Saint Martins College of Art & Design i London og Statens kunstakademi i Oslo, med en spesialisering innen maleri. Hun bor og arbeider i Oslo og anser seg som en yngre kunstner med lokal tilknytning til Vestfold. Hun er da også født og oppvokst på Nøtterøy.

Siden hun gikk ut fra Kunstakademiet i 2009 har Kristine Øksendal vært en aktiv stemme på den norske kunstscenen. Hun eksperimenterer med en rekke uttrykk og medier og felles for den samlede produksjonen er en interesse for det abstrakte formspråkets mulighet til å formidle et ordløst, men eksistensielt innhold. Hun jobber da også med et improvisert, ekspressivt uttrykk. Det vil si at motivene kommer til uttrykk gjennom tilnærmet koreografisk memorerte bevegelser på atelieret. Utgangspunktet er ofte minner og sansede inntrykk fra kunstnerens nære omgivelser og dagligdagse opplevelser. Arbeidene fungerer som selvbiografiske minner uttrykt gjennom maleriske abstraksjoner.

Bruken av ordet the Garden i tittelen kan knyttes til hagen i utvidet betydning og leses i denne sammenheng som verden / naturen.  Prosjektet er inspirert av naturens kretsløp, skiftende årstider og økologi. Betydningen av økologi kan sees som handlingen; å beskrive forholdet mellom levende organismer og miljøet. Prosjektet består av motiver som kan sees i sammenheng med kroppens reaksjon på farger og lys. Fargesynet kan i et økologisk perspektiv også knyttes til overlevelse i naturen.

Utstillingen viser blant annet en serie nye monumentale malerier, dyptrykk og akvareller. I tillegg presenteres en katalog med tekst av Øystein Sjåstad, førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassisk språk, Universitetet i Oslo.

Det utarbeides et formidlingsopplegg rettet mot skoleelever i Tønsberg og omegn. Opplegget er gratis for skolene.

Utstillingen er produsert med støtte fra Norsk kulturråd, Regionale prosjektmidler for visuellkunst og Vestfold fylkeskommune.

Det inviteres til kunstnersamtale med Kristine Øksendal torsdag 18.oktober kl 18 – 19.

VELKOMMEN til utstillingen med åpning lørdag 6. Oktober kl. 13!

VESTFOLD KUNSTSENTER Kristin Røed, daglig leder  Tlf. 957 01 168