Program for Prosjektrom sommeren 2018:

16.06 – 29.06 Atle Selnes Nielsen
30.06 – 06.07 Silje Almås
07.07 – 20.07 Juliet Graf Baroi
21.07 – 03.08 Turid Gyllenhammer
04.08 – 10.08 Morten Nyhus
11.08 – 19.08 Verena Scholz og Ellen Rishovd-
Karlowicz / Vestfold Kunstsenter