Tittel                                                  AVTRYKK OG IDENTITET

Fagkategori                                    Visuell kunst

Kunstner / formidler                   Lena Søeborg

Kunstverk                                        Ett verk av Lena Søeborg

Prosjektbeskrivelse

Avtrykk og Identitet er et prosjekt der jeg på ulike måter snakker om og viser til de         avtrykk, fysiske og psykiske som vi setter fra oss og etterlater hos hverandre. Ofte uten at tenke over det. Som fysisk avtrykk denne dagen har jeg valgt å fokusere på fingeravtrykket. Det er enkelt for vi har det med oss, alltid. Og det er vakkert.Ubevisst setter vi dette avtrykk fra oss hele tiden, men denne dagen bruker vi det bevisst i et kunstprosjekt som handler om identitet og tilhørighet.Det er i samarbeidsprosjektet: «Et Annerledes klassebilde» Vi ser også på forstørrelser av fingeravtrykket og jeg viser bilder av kunst der kunstnere gjennom tidene har brukt tommelen og dennes avtrykk. Og til slut har vi en workshop der vi jobber med trykksverte og egne fingeravtrykk.

 

Praktisk for skoler

Målgruppe                              5-9 trinn

Publikumsantall                      halv klasse eller maks 15 stk

Visningssted                           Klasserom eller lignende

Programlengde                      90 min

Riggetid                                  45 min.

Materiale:
Jeg har med kart, trykksverte, papir mm til prosjektet »
Et annerledes Klassebilde» samt til workshop. Skolen må                                                      ordne slik at det finnes en overheadprosjektor og en vanlig                                                    prosjektor, samt lerret i klasserommet.

For- og etterarbeid:
Bord i klasserommet skal samles i 4 grupper.                                                                           Alminnelig rydding

Praktisk for kommunekontakter

Pris                                              DKS dagssats til en person, samt  kjøregodtgjørelse.                                                                Materialer kr  200.- pr dag

Kontaktinformasjon                Lena Søeborg mob 41441541                                                                                                          epost:lenasoeborg@hotmail.com

  Avtrykk Avtrykk2 Avtrykk3