Tittel:                                                Sreening
Kunstner/formidler:                   Verena Scholz
Fagkategori:                                  Multimedia

 

“Screening” betyr å undersøke og å kaste lys på noe. Dette skal vi eksperimentere med. Mediekunstneren Verena Scholz viser et eget verk, en “multimedia-screening-installasjon” og elevene vil ta del i verket. Vi eksperimenterer sammen med prosjektoren, ulike motiver, med lys og skygge. “Lystatoveringer” prøves ut, egen kropp og forskjellige objekter brukes i lyset, ulik avstand vil gi forskjell skygestørrelse. Det dokumenteres med foto og vises på slutten i en fellesvisning. Utstillingen er en opplevelse som gir nye erfaringer og utfordringer til å tenke i mange dimensjoner samtidig, lys, skygge, sted, rom, motiv, størrelse, avstand, og stimulerer til bruk av tekknik som et kreativ verktøy.

Praktisk for skolene:

Målgruppe:    1. – 7. trinn

Publikumsantall: 1 skoleklasse

Visningssted: Stort rom med mulighet for blending, gjerne gymsal.

Riggetid: 60 minutter. Skolen forbereder bærehjelp og setter i stand rommet.

Pris: gjeldende satser i DKS.
Kontaktinformasjon: Verena Scholz mob: 90639877 scholz.verena@ymail.com