Tittel                                              PINNEFOLKET

Fagkategori                               Tekstil/visuell kunst

Kunstner / formidler             Eva Hopp

 

Prosjektbeskrivelse            

Den kunstneriske ideen i dette prosjektet er kommunikasjon gjennom komposisjon.  Vi skal se nærmere på komposisjonen i bilder med grupper av mennesker.  For eksempel konstellasjoner som mange versus den ene, eller: en samlet flokk, og den uorganiserte gruppen. Beskrivelsen «en samlet flokk» står i en motsetning til «den uorganiserte flokken». Dette forstås, det visualiseres og det tolkes på en bestemt måte.  Spørsmålene jeg vil vi skal stille oss selv er hvordan vi oppfatter ulike konstellasjoner, og hvordan det brukes til å kommunisere. Prosjektet består av tre deler.

 

Praktisk gjennomføring

Først skal vi lage noen menneskelignende vesener av pinner som vi «kler» med garn i mange farger. Slike skapninger man lager selv blir man litt glad i. Alle kan lage flere hver, og vi får en stor mengde pinnefolk.Deretter blir det en teoridel om gruppekomposisjoner fra historien og fra daglige avisoppslag.

Til slutt skal barna deles i grupper og selv prøve å lage dynamiske kompsiskoner med deres egne pinnefolk. På dette stadiet vil jeg at barna skal leve seg inn i sine pinnefolk og lage historier om hva som skjer med dem i ulike gruppe-konstellasjoner. Til slutt skal pinnefolkene monteres på papplater.

Når alle er ferdige, kan vi sammen se på mulighetene for å sette de sammen til serier. Vi ser etter en begynnelse, et dramatiske toppunkt og en avslutning.

 Praktisk for skoler

Målgruppe                              1. – 4.  klassetrinn

Publikumsantall                      25-30 elever

Visningssted                           Klasserom, grupperom.

Programlengde                      2x90min

Riggetid                                  30 min

Materiale                                Jeg tar med pinner, papplater, maling. Skolen bidrar med garn.

 

Praktisk for kommunekontakter

Pris                                         Gjeldende DKS sats pluss 50 kr pr elev.

Kontaktinformasjon                Eva Hopp, eva.hopp@yahoo.no       mob: 90176173

pinnefolk 7