Vestfold kunstsenter tar imot søknader for utstillingsplass i 2019 og 2020.

Søknadsfristen er 1. februar 2018!

Vi ønsker søknader med vitale, sentrale og modige temaer.

Kun digitale søknader godtas.

Med søknaden sendes en kort beskrivelse av utstillingsidé (max to A-4 sider), CV og inntil 10 digitale bilder.

En av de antatte utstillerne vil bli tildelt Vestfold Kunstsenters Utstillingsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Alt materialet lagres i en pdf fil (i alt max 5 MB) som legges som vedlegg i mailen.

Søknaden sendes til: post@vestfoldkunstsenter.no

Søknader som ikke oppfyller ovennevnte krav vil ikke bli vurdert.

Plantegning av lokalene her:

vestfold_kunstnersenter_oppmaaling_sept2010