Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp på kr. 100.000 til disposisjon for (ulike) stipend og prosjektstøtter vedtatt av kunstsenteret.

Av disse har Vestfold Kunstsenter i år delt ut et utstillingsstipend på kr. 20.000 til billedkunstneren Astrid Mørland på åpningen av årets sommerutstilling i Kunstsenteret i juni.

Arbeidsstipendet på kr. 80.000 tildeles som foregående år en samtidskunstner eller kunsthåndverker bosatt i Vestfold. Stipendet ble utlyst til kunstnerne i Vestfold og på kunstsenterets hjemmeside og facebookside i september. Det kom inn 14 kvalifiserte søknader om VKS Arbeidsstipend fra BKH i 2017.

Årets arbeidsstipend deles ut lørdag 18. november kl. 13.00 på åpningen av Juleutstillingen 2017 i Vestfold Kunstsenter.

Det er fjerde gang Vestfold Kunstsenter utlyser et slikt stort arbeidsstipend.

I 2014 Keramiker May Snevoll von Krogh (Larvik),

i 2015 Performance kunstner Elfi Sverdrup (Stokke).

I 2016 Tekstilkunstner Dorthe Herup (Holmestrand)

Juryens begrunnelse:

Årets arbeidsstipend tildeles en kunstner som har gjort seg markert gjennom sitt solide formspråk, og ikke mindre sin evne til å ta sjanser og gå inn i prosjekter på en eksperimentell måte.

Et inderlig ønske om å gi noe til menneskene og samfunnet, ikke bare til kunsten, gir kunstnerskapet en sympatisk karakter. En type relasjonell kunst vi her kan snakke om, der det sosiale spillet rundt kunstverket blir selve kunstverket, produseres gjennom samhandlingen med publikum.

Kunstnerisk formidling utenfor den hvite kuben – der folk er, og nettopp vektleggingen av det inkluderende i selve praksisen, gjør at noen av kunstens mange samfunnsoppgaver bearbeides godt i kandidatens kunstnerskap. Juryen oppfatter at dette gjøres på en ærlig og jordnær måte uten et instrumentelt eller påtvunget preg.  Kunstnerens og publikums gjensidige positive erfaringer bl.a. fra prosjekter i Den Kulturelle Skolesekken, gjør at stipendjuryen ønsker å bidra til økonomiske rammer som kan fremme videre utvikling av kunstnerskapet.

Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond for 2017 tildeles:

Billedkunstner Lena Søeborg.

En enstemmig jury sier et bestemt og nødvendig JA til at Lena Søeborg skal tildeles Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2017.

Flere trenger å se gjennom Lenas briller!

Hennes arbeider er som medisin, vi hadde ikke klart oss uten!

 

Juryen bestod av kunstnerne:

Silje Almås, Maria Ryan Sondresen, Martin Kuhn og Atle Selnes Nielsen.

En enstemmig jury valgte Lena Søeborg til mottaker av Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond i 2017.

Stipendet er på kr. 80.000.