Vi følger opp fagdagen med workshop for kunstnere førstkommende torsdag den 9. november i Vestfold Kunstsenter. Gratis adgang – ingen påmelding, velkommen!

Fra kl. 16 viser vi opptakene fra foredragene på fagdagen 14. september. Fra kl. 17  drøfter vi muligheter og utfordringer de nasjonale satsningsområdene byr på, både for institusjoner og for enkeltkunstnere som vil fordype seg innen sitt felt, med fokus på det visuelle kunstfeltet.

40 deltakere fra  kulturadministrasjoner i kommunene, fra kulturavdelingen i fylkeskommunen, billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Vestfold m.fl. deltok den 14. september på fagdag i regi av Vestfold Kunstsenter og Vestfold fylkeskommune.

Vi rettet søkelys mot nye satsningsfelt nasjonalt, nye samarbeidspartnere og om føringene disse satsningsområdene gir på finansiering av kunstproduksjonen står i motsetning til «den frie kunsten».

Se alle foredragene her:

Per Olav Torgnesskar, Norsk kulturråd. Kreativt Norge og statens satsing på kreativ næring.

 

Odd Håpnes, daglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Kunst og kultur – for helse og samfunn?

Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Kurator Oslo Pilot og billedkunstner. Kunstens rolle i samfunnet og oppfatningen om at kunsten er fri eller uavhengig av myndigheter, samfunn og politikk.