40 deltakere fra  kulturadministrasjoner i kommunene, fra kulturavdelingen i fylkeskommunen, billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Vestfold m.fl. deltok torsdag på fagdag i regi av Vestfold Kunstsenter og Vestfold fylkeskommune.

Vi rettet søkelys mot nye satsningsfelt nasjonalt, nye samarbeidspartnere og ikke minst om de føringene som satsningsområdene gir på finansiering av kunstproduksjonen står i motsetning til «den frie kunsten».

Se alle foredragene her:

Per Olav Torgnesskar, Norsk kulturråd. Kreativt Norge og statens satsing på kreativ næring.

 

Odd Håpnes, daglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Kunst og kultur – for helse og samfunn?

Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Kurator Oslo Pilot og billedkunstner. Kunstens rolle i samfunnet og oppfatningen om at kunsten er fri eller uavhengig av myndigheter, samfunn og politikk.

Fagdagen blir fulgt opp med workshop for kunstnere torsdag 9. november.

Fra kl. 16 viser vi opptakene fra foredragene i kunstsenteret, fra kl. 17 – 19 drøfter vi mulighetene og utfordringene i forhold til nasjonale satsningsområder og som enkeltkunstnere som søker fordypning i sitt fag, med spesielt vekt på visuelle kunstnere i regionene.