10. februar – 13. mars: Biennalen for Kunsthåndverk 2011

Arr: Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge.

Biennalen er den tredje i sitt slag der kunsthåndverkere fra Buskerud, Østfold og Vestfold konkurrerer om å delta. Utstillingen er juryert av en jury oppnevnt av NK Sørøst-Norge og målet er å vise god og interessant kunsthåndverk av høy kvalitet. Utstillingen vises først i Vestfold Kunstnersenter og vandrer så videre til Østfold og Buskerud Kunstnersenter, der den avsluttes 29. mai 2011.

Offisiell åpning ved forfatteren Gro Dahle, NB: Torsdag 10. februar kl. 18.00

26. mars – 17. april:

Siri Berqvam og Atle Selnes Nielsen ”Etterlatenskaper”

I denne utstillingen viser kunstnerne Berqvam/Nielsen installasjoner som har en felles filosofisk overbygning, men med ulike formspråk. Kunstnerne berører temaer som forbruk, økologi og fremmedgjøring. Til utstillingen arbeider Berqvam med tekstile tolkninger av forbruksvarer. Nielsen viser en kinetisk installasjon med respirasjons-belger som interagerer med hverandre i et lukket kretsløp.

Åpning lørdag 26. mars kl. 13.00 – les mer her

30. april – 29. mai: MAMAisme

MAMAisme er et kunstnerisk samarbeidsprosjekt om fruktbarhet, kropp, fødsel og forholdet mellom foreldre, barn og samfunn. Å lage en temautstilling om opplevelsen av voksen og barn er viktig, fordi det er både allment og privat. Foreldreskap gir glede, men kan også gi angst. De private og intime opplevelsene og klisjéen om det lykkelige er med på å gjøre dette til en tematikk som det nesten er umulig å snakke om uten å falle i en eller annen grøft. Kunstnerne jobber stedsspesifikt og i dialog med hverandre, og ønsker å utfordre publikum til å reflektere rundt utstillingens tema. Prosjektgruppen til MAMAisme består av de fire kunstnerne Karin Augusta Nogva, AnnKristine Aanonsen, Ingvild Fagerli og Åse Kvalbein.

Åpning lørdag 30. april kl. 13.00. På åpningsdagen vil kunstnerne by på performance. Les mer her…

4. juni – 13. juni: ”Små spor”….…

Utstilling av barns bidrag til revitalisering av Tønsberg sentrum. Prosjekt i Den Kulturelle Skolesekken i samarbeid med Tønsberg Utvikling.

Åpning lørdag 4. juni kl. 13.00. Les mer her…

Juni/juli: Nytt Kunstanlegg: DIALOG 1

Finnes det en egen Vestfoldidentitet i dag? Gjennom et interaktivt kunstprosjekt sentralt i det offentlige rom i Tønsberg stiller vi spørsmålet og håper på leken dialog med vestfoldingene.

Juni/juli: Huskonsert

Vestfold festspillene inviterer til konsert i Vestfold Kunstnersenter.

18. juni – 21. august: Sommerutstillingen 2011

Vestfold Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sørøst – Norge

Åpning lørdag 18. juni kl. 13.00