«Assosiasjoner hjelper oss i å ordne verden og kan skape helhet der det strengt tatt ikke er noen. Fantasi blir limet som for hver enkelt skaper en opplevelse av sammenheng» påstår Øyvind Suul. Utstillingstittelen «Catching Mermaids» er ment å skulle skape en assosiasjon hos publikum, og er ikke nødvendigvis en beskrivelse av utstillingen, som består av to store skulpturinstallasjoner hovedsakelig i keramikk.
Øyvind Suul (1967) er en allsidig billedkunstner som i flere år har vært en viktig formutvikler innen det keramiske feltet.
Keramikk er hans utgangspunkt og hovedmateriale, men han jobber med flere medier; skulptur, installasjon, maleri og tegning. Han har hatt en rekke separate og kollektive utstillinger både inn- og utland og er blant annet kjøpt inn av Nasjonalmuseet i Oslo, Det nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim, Utenriksdepartementet, FuLe International Ceramic Art Museum i Beijing og Keramikmuseum Westerwald i Tyskland.  Han har også utført flere kunstprosjekter i det offentlige rom som blant annet ved det psykologiske institutt ved universitetet i Oslo.
I Vestfold kunstsenter vil han vise to store skulpturinstallasjoner i tillegg til en serie todimensjonale arbeider.

Han sier selv om utstillingen: «Utstillingstittelen ”Catching Mermaids” skal skape et mentalt avtrykk, en assosiasjon, som publikum ikke nødvendigvis får innfridd i møte med utstillingen. Utstillingen vil bestå av visuelle kontaktpunkter som kan leses opp mot menneskers kultur og omgangsformer, deres forhold til natur og fysiske fenomener. Tittelen kan kanskje være en attraktor for utstillingen, men er ingen direkte beskrivelse av den. Frasen er ment å være likeverdig med det fysiske materialet og en del av helhetsopplevelsen.

De to større skulpturinstallasjonene vil utgjøre tyngdepunktet i utstillingen. Jeg tar i bruk flere materialer, men i all hovedsak består komposisjonene av keramikk. Det er interessant å leke med ulike materialer på grunn av deres ulike egenskaper og verdi. Ulike materialer skaper en visuell kontrast og nye estetiske muligheter, og sammen kan de projisere en overordnet idé.

Når jeg arbeider med skulptur har jeg ofte innledningsvis en formalistisk tilnærming der form, tekstur og farge er nøkkelen til bakenforliggende lesbarhet. Arbeidene i utstillingen vil romme assosiasjoner som fremkaller spørsmålsstillinger fremfor svaralternativer. Dette er målsettingen. En assosiasjon kan være et effektivt substitutt i stedet for innsikt, også på permanent basis. Assosiasjoner hjelper oss i å ordne verden og kan skape helhet der det strengt tatt ikke er noen. Fantasi blir limet som for hver enkelt skaper en opplevelse av sammenheng.

Jeg vil også vise en serie med todimensjonale arbeider, som finner resonans i de tredimensjonale strukturene. Disse blir som oftest til gjennom en større eller mindre sirkel av handlinger, basert på konstruksjon, destruksjon og rekonstruksjon.

Tilnærmingen er tilpasset en intuitiv arbeidsprosess hvor bevissthetsnivået pendler mellom vilkårlig penselføring og kalkulerte valg. De kalkulerte valgene kan komme som en reaksjon på forløpet i arbeidet, hvor man brått drar kjensel på stemninger eller formale hendelser som kan bygges videre på. Eller det motsatte – hvor man må bryte ned for å komme videre.

Flatene jeg arbeider med er på mange måter som sprukne speil ved at de aldri er entydige. Men de er ofte arrangert i komposisjoner som kan minne om natur eller landskapsstrukturer. Samtidig er de i all hovedsak abstrakte uttrykk som jeg prøver å kode slik at de kan tangere noe udefinerbart eller en uro»

Vi gleder oss til utstillingsåpning lørdag 29. april kl 13. VELKOMMEN!