Utstilling med workshop.

Elevene vil få en praktisk og eksperimentell opplevelse i “screeningkunsten”. Elevene må se og samle “motiver” og redigere dem på dataen. Disse multimediale bildene skal projiseres på objekter, personer, materialer som “installeres” i rommet og in i lyset av projektorene. Ulik avstand vil gi ulik skyggestørrelse, slik at skygge, objekt og bildemotivet lager et sammenspill i rommet. Det dokumenteres med foto og vises på slutten i en fellesvisning. Projektet gir utfordringer til å tenke i mange dimensjoner samtidig, lys, skygge, sted, rom, motiv, størrelse, avstand, osv. og stimulerer til å bruke data og tekknik som et kreativ verktøy.

Praktisk informasjon:
Målgruppe: 5-9 trinn
Publikumsantall: 16
Visningssted: stort rom + gangen, gymsal, garderober, el. med muligeht for blending.
Utstyr: alt utstyr følger med.
Programlengde: ca.100min Antall opplegg pr. dag: 2
Riggetid: 60 min.
For- og etterarbeid: Skolen organiserer bærehjelp og forbereder rommet. Elevene deles i 4 teams.
Pris: DKS sats.
Ekstra: Prosjektet kan tilbys for tysk-klasser tospråklig.
Kontaktinformasjon: Verena Scholz mob: 90639877 scholz.verena@ymail.com