Tittel                                             Isinstallasjon ”Common Ground”

Fagkategori                                installasjon / skulptur

Kunstner / formidler              Ida Nove Cannon, Randi Beck og Roger Villje

 

Prosjektbeskrivelse:

Vi ønsker å utforske det mellommenneskelige i historiske omgivelser med de kulturelle utfordringene vi står ovenfor i dag.

Landskapet er utgangspunkt for refleksjon rundt ”skiller”, de mellommenneskelige, kulturelle, politiske, religiøse og de personlige. Vi ser på markeringer og linjer i landskapet og bruker is som materiale og bygger videre og forsterker disse.

Som på fotografiet fra Borreparken der 9 klassingene bygget videre i høyden på steingjerdet som omringer parken med is steiner.

Ved å bruke is som materiale vil alt vi skaper være midlertidig og i konstant forandring. Det forgjengelige i isen står i kontrast til landskapets bestandighet.

Som et lysende utropstegn vil installasjonen lyse i mørketiden å sakte smelte og gå tilbake til jorda, vår ” felles grunn”.

”Common ground” er feltet som oppstår når motparter smelter barrieren og trår inn i det nye felles rommet. Først når dette feltet er opprettet kan konstruktiv kommunikasjon oppstå.

Ungdommene som kommer inn i prosjektet vil være med å skape i dette landskapet rundt temaet ”common ground”.

Innhold: 

Ungdommene kommer til det valgte stedet der installasjonen skal bygges og isen ligger klar å venter på dem. Roger, Randi og Ida presenterer isen som formingsmateriale og vi samtaler med ungdommene om stedet vi er og hva vi skal lage sammen i dette landskapet. Hver elev får sin is-kube som skal formes med is-verktøy for så å settes sammen i felles installasjonen. I de to timene ungdommene jobber med forming i is er dialogen nøkkel, det er her ideene oppstår, utfordres og kommuniseres. Da elevene ikke får en konkret oppgave men må selv utforske materialet og dets muligheter følger de lysten og finner sitt unike utrykk som skiller den fra alle de andre. Som på Borre der de lagde sin stein i is. Tre kunstnere er tilstede i denne prosessen for å kunne kommunisere med alle og finne frem til individene og hjelpe deres ideer til utrykk.

Det valgte landskapet får besøk av for eksempel 10 klasser i løpet av 5 dager.

Hver elev bidrar til et stort is eksperiment som kan oppleves i sin helhet så lenge kuldegradene tillater det. Vårt felles prosjekt går sakte tilbake i kretsløpet igjen og det vi lånte tar naturen tilbake.

 Praktisk for skolen:

 

Målgruppe                           9 -10 trinn

Publikumsantall                 2 skoleklasser pr dag

Visningssted                      Et historisk sted

Programlengde                  2 klokketimer pr klasse, 2 klasser pr dag 5 dager.

Riggetid                               2 dager, opp og nedrigg.

Materiale                              Formidler har med alle materialer

Praktisk for kommunekontakter:

 Pris                                    111.000kr for 10 klasser.

Kontaktinformasjon          Ida Nove Cannon, idanove@gmail.com, mob: 91312376