Tittel                                             Playing The City

Fagkategori                               Virkelighets-spill

Kunstner / formidler            Juliet Baroi og Petr Svarovsky

 

Prosjektbeskrivelse

Deltakere vil lære å bruke eksisterende apper på telefon/nettbrett (Flirtman, iSCRM, etc.) som verktøy for å lage spill i virkeligheten med hjelp av koding. De vil bruke sine digitale evner i sosialt samspill.

Deltakere vil bli delt i grupper.

1. Hver gruppe forbereder et spill for en annen gruppe ved hjelp av enkle digitale verktøy.

2. Gjennomføring.

3. Diskusjon av erfaringer.

Læringsmål

1. Bli kjent med «App driven aktivities».

2. Prinsipper for spill.

3. Hvordan forberede et spill for andre.

4. Hvordan lede spillerne.

Praktisk for skoler:

Målgruppe                              8 – 11, 12 – 15 eller 16 – 20

Deltakerantall                         5 – 20 deltakere

Sted for gjennomføring          Offentlige rom, kantine, bibliotek, møtesal eller klasserom

Programlengde                       45min x3

Materiale                                internett-tilgang, smarttelefon/nettbrett, ark og blyant, mulighet for kopiering

For- og etterarbeid                 Skolen sørger for nett-tilgang til alle deltagere, pluss papir/blyant

Praktisk for kommunekontakter

Pris                                         3718.- pr dag, pluss materialer 100.- pr dag. Kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Kontaktinformasjon               Juliet Baroi, e-post:  jj_baroi@yahoo.com, Mob. Nr.932 91 533