Tittel                                       Å flette en Kumihimo

Fagkategori                          Tekstil, fletting

Kunstner / formidler      Eva Hopp

Kunstverk                             Eva bringer alt som trengs til skolen.

Prosjektbeskrivelse              

Prosjektet er  praktisk. Samarbeid og teknikk er nøkkelord for prosjektet. Man kan ikke lage en så stor flette alene,- vi må samarbeide. Fargenes rekkefølge under fletteprosessen vil gi ulike mønstre i den ferdige fletten. Etterpå får alle hver sin lille kumihimo, som de kan flette selv.

Praktisk for skoler

Målgruppe                              1-10 klasse

Publikumsantall                      12 eller 16 elever om gangen

Visningssted                           Klasserom eller annet egnet sted med gulvplass

Programlengde                       2 timer

Riggetid                                 30 min

Materiale:                               Eva tar med  alt som trengs.

For- og etterarbeid                 Sjekk gjerne kumihimo på youtube…

Praktisk for kommunekontakter

Pris                                        DKS- dagsats pluss 50 kr pr elev i materialer.

Kontaktinformasjon          eva.hopp@yahoo.no        tel: 90 17 61 73