– Et skolesekkprosjekt for og med dyr av alle slag.

Fagkategori: tegning og keramikk.

Produsent: Hanne Haukom

Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er basert på tegning og modellering. Dette er teknikker man kan beherske på ulike nivå. Og så kan man leke litt. Temaet vil jeg hente fra en verden som er nær og hverdagslig, men like full en verden full av eventyr og fantasi. Har du kanskje hørt om en fiskesnegle, en rottentott, en sukkerøgle eller en kosegris. Pusebølle, gnuraff, pølsedyr, kusnapper, kornsmuler, bukkesvinger. 6-åringer fungerer svært ulikt når det gjelder finmotorikk. Noen lager de fineste bokstaver og detaljerte tegninger. Noen rabler i vei som best de kan og noen vet knapt opp og ned på en blyant. Ved hjelp av samtale kommer vi inn på temaet dyr. Har de noen dyr selv? Har de kanskje et fantasidyr? Hvordan ville deres fantasidyr se ut?

Workshop: Vi starter med tegning. I A3 format får elevene tegne sitt eget fantasidyr. Her kan elevene utfolde seg i stort format og velge farger selv. De kan fordype seg i detaljer eller jobbe med form. Eleven tegner også en blomst, en plante eller et tre som klippes ut og pryde dyrehagen. Etter hvert begynner vi å modellere.. De kan forsøke å lage dyret sitt slik de har tegnet det eller de kan lage et helt nytt dyr. Man får gjerne nye ideer når man jobber i leire. Nå skal de jobbe i mindre format. Her får de øvet på finmotorikk og jobbe i et plastisk materiale. Figurene tar formidler med seg for videre bearbeiding og brenning. Dyrene skal til slutt monteres sammen til en dyrehage av fantasidyr.

Praktisk for skolen:

Målgruppe: 1.-3. klasse.

Publikumsantall: en klasse. Maks 25 elever

Programlengde: 2 skoletimer med oppstart i 2.time

Materiale: tegnemateriell, leire og evt. annet materiale tar formidler med. Pleksiglassboks tar formidler med, men inngår i materialutgiften som kommunen må betale

Arena/rom: vanlig klasserom.

For- og etterarbeid: Formidler returnerer figurene ferdig brent. Klassen må da i etterkant av besøket montere dyrene sine i pleksiglassboksen for å få sin egen dyrehage.

Praktisk for kommunekontakter:

Pris: 2912 kroner + 1000 kr i materialer(pleksiglassboks, leire, tegnemateriell, glasur og brenning)

Kontaktperson:

Hanne Haukom. Tlf 92266512.

hanne@hannehaukom.no