May von Krogh mottok BKH arbeidsstipend fra Vestfold Kunstsenter i desember 2014. I den anledning inviterte vi henne til å stille ut hos oss høst 2016.

May von Krogh (f. 1977) er utdannet ved institutt for keramikk ved Kunsthøyskolen i Oslo. Hun bor og jobber i Larvik i Vestfold. Etter at hun tok master i 2009 har hun hatt flere separatutstillinger i Norge og i utlandet, samt deltatt på en rekke gruppeutstillinger. Hun har mottatt statens tre-årige arbeidsstipend for yngre kunstnere(2011), BKH arbeidsstipend fra Vestfold Kunstsenter(2014), samt Haystack-Stipendet (2015), og var en av syv kunstnere som Galleri Ramfjord presenterte på SCOPE Art Show i Miami i 2015.

May von Krogh har et særegent uttrykk som har blitt lagt merke til både blant fagfeller og publikum. Hun arbeider i grenselandet mellom det vakre, nærmest sublime og en dissonans som får oss til å se en gang til – stoppe opp, og tenke nøyere etter. Hun er en perfeksjonist med et klart øye for det visuelle språket, der også den rent håndverksmessige utformingen spiller en viktig rolle.

Hun sier selv om sitt arbeid: «Jeg er opptatt av hvordan vi som mennesker forholder oss til verden rundt oss, og skaper historier ut i fra min egen opplevelse av virkeligheten. Jeg liker å utforske grensene mellom det som er ubehagelig og tiltrekkende på samme tid og fremstiller ofte barnets uskyld satt opp i en tvungen og forvridd virkelighet. Ved å kombinere det sårbare og uskyldige med det groteske, ønsker jeg å få folk til å stille spørsmål ved det de ser og få ham/hun til å reflektere over den virkeligheten de lever i. Jeg er interessert i øyeblikkets sårbarhet og det å avdekke det som finnes under overflaten til tross for ubehaget det medfører.»

Vi inviterer til kunstnersamtale torsdag 1. september 2016 kl 18-19.

O.B.S.: Nye utvidede åpningstider: Tordager 11 – 19.

VELKOMMEN!