Fagkategori: litteratur, skulptur, maleri

Kunstner/formidler: Liz Bente L. Dæhli og Peder K. Bugge

Kunstverk: Workshop/kreativt verksted

Prosjektbeskrivelse: Farge utløser sanser, en kreativ kilde til ord. Ord blir til dikt, diktet tar form.

Kreativt verksted hvor elevene får arbeide i grupper og selvstendig ut i fra egne assosiasjoner innenfor temaer som litteratur, skulptur og farge.

Praktisk for skolen:

Målgruppe: 3. – 9. trinn

Publikumsantall: Max 30 elever – en klasse

Visningssted: Klasserom el. lignende.

Programlengde: En skoledag. Ca kl.0900 – 13.00

Riggetid: Klassen gjør seg klar/avslutter. Ca en halv time før prosjektet og ca en halv time etter.

Materiale: Vi har med de fleste materialer, men skolen kan være behjelplige med ark (også fargede ark), pensler og glass til å ha vann i, tavle, en vask eller fler, aviser e.l til å dekke pulter med, maleskjorter og en knipetang eller fler hvis det finns.

For- og etterarbeid: int om klassen kan gjør klar en plass til skulpturene slik at disse kan tørke til dagen etter. Ellers kontakter vi skolen i forkant av besøket.

Pris: Vi følger Rikskonsertenes satser som pr 15.03.10 er Kr 2912.- pr pers. pr dag. Materialkostnader pr. klasse er ca. 200.-

Kontaktinformasjon:

Forfatter Liz Bente L. Dæhli Tlf: 92060483 lilodae@online.no

Billedkunstner Peder K. Bugge Tlf: 90634708 pkbugge@hotmail.com

ORD TAR FORM

Fargene er der overalt, og de påvirker.
Vi fanger opp og vi opplever via sansene.
Sansene våre er en unik kilde til kreativitet.
Vi setter ord på dette.
Har fargene lyd? En smak? En lukt?
Dette gir en kreativ lek med ord.
Har så ord en form? Kan ord ta form?

Farge utløser sanser, en kreativ kilde til ord. Ord blir til dikt, diktet tar form.

Innhold i prosjektet:
Trigging, samspill, motorisk trening. Skapende arbeid i grupper og individuelt.
Hovedvekt legges på prosessen og ikke på ferdig resultat. (produkt)

Slik blir dagen:
Del 1.
Vi presenterer oss og programmet for dagen.
Elevene blir vist fargene gul, grønn, rød, blå.
De velger en farge hver, og vi deler oss i grupper etter fargevalg.
Vi setter i gang en sanselek med ord. Dette er utgangspunktet for gruppearbeidet.
Assosiasjoner til fargen utvikler seg til ord.
Det er viktig at alle i gruppen blir hørt, får komme med sitt og er delaktige.
Vi (Liz Bente, Peder og lærere) går rundt til gruppene og får alle med.

Etter at gruppene har funnet mange ord, skriver hver elev hvert sitt dikt med utgangspunkt i ordene.
Del 2.
Ord tar form.
Elevene får utdelt verktøy; saks, tang, tape og lignende.
Vi har med ulike materialer og snakker kort om disse.
Elevene får da utdelt materialer.
Når det gjelder de forskjellige materialene varierer disse ut fra hvilken aldersgruppe prosjektet er for.

Her er det individuelt arbeid. Elevene former etter egne ideer…
Det er åpenhet for at noen vil legge vekt på ett eller flere ord i diktet og ikke nødvendigvis hele diktet.
Skulpturen males i den fargen som ble valgt helt i begynnelsen, pluss sort og hvitt. (Sort og hvit og fargen kan og skal selvfølgelig blandes).
Del 3.
En oppsummering. Form og ord presenteres side om side.

Praktisk tilrettelegging.
Vi trenger ett klasserom med en pult/arbeidsplass til hver elev.
Pulten/arbeidsplassen bør være fri for ting, slik som penal, bøker, osv.
Det trengs også avispapir eller lignende til senere av dagen, med hensyn til malingsøl.
Maleskjorter eller klær som tåler søl er godt å ha.
Har skolen noen avbitere/tenger, og pensler/syltetøyglass er dette fint.

Tidsrom.
Vi følger vanlig skoledag.
Det er tenkt at elevene må legge forholdene til rette før prosjektet starter,(rydde på pulten osv.) Det samme gjelder opprydding i slutten av dagen.
Vi følger vanlig spisepause og langfri. Ellers legges pauser opp etter behov.
Det er fint om elevene er forberedt på å jobbe uavhengig av vanlige time-inndelinger.
Prosjektets opplegg rettes etter de ulike alderstrinn.