Fagkategori: Billedkunst/lydkunst

Kunstner/formidler: Atle Selnes Nielsen

Kunstverk: ”Capstan IV”, kinetisk lydskulptur av A. Nielsen

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektforløp: 1:Introduksjon 2:Minikonsert 3:Samtale 4:Innspilling og avspilling 5:Samtale og mer innspilling.

På 40-tallet begynte man å klippe og lime i lydbånd, det var et avgjørende skritt i retning av dagens musikk og lydproduksjon. Intensjonen med prosjektet er å gi barna opplevelser av lyd og akustiske fenomener, gjennom opptreden der jeg bruker en av mine skulpturer med dryppelyder der dråpene trekker et kassettbånd rundt. Barna kan få innblikk i lydprosesser utenfor datamaskinens virtuelle rom. De aller fleste barn har liten erfaring med kassettbånd. Jeg vil på en leken måte forsøke å bevisstgjøre om hastigheten på den teknologiske utviklingen, og stille spørsmål rundt hvilke kvaliteter som oppnås eller eventuellt forsvinner. Skulpturen lager lyder som er både interessante og morsomme å høre på. Dette vil danne grunnlag for spørsmål og samtale om assosiasjoner og teknikk. Deretter vil jeg aktivisere elevene ved hjelp av en båndekkomaskin jeg har installert i lokalet, denne kan være en forlengelse av skulpturen. Lydbåndloopen vil strekke flere meter over et langt bord for å illustrere det fysiske aspektet ved innspillingen og behandlingen av lyden. En håndsveiv kan trekke båndet rundt. Jeg har med mikrofoner. Hver elev får tildelt et objekt(kjøkkenartikler o.l) med en særegen lyd som spilles inn etter tur på båndet, inntil hele lengden på lydbåndet er fyllt opp. Vi vil så lytte gjennom lydene, hver og en kan forsøke å gjenkjenne sin lyd, hvordan har den forvandlet seg og hvorfor? Deretter spiller vi inn flere runder. Lydene legges over hverandre lag på lag, det blir mer kompekst. Det hele avsluttes med en samtale/diskusjon.

Praktisk for skolen:

Målgruppe 4. – 10. trinn

Publikumsantall Halv skole klasse, maks 15

Visningssted Stille rom med plass til å sitte rundt langbord/stort kateter

Programlengde Ca 2 timer pr gruppe, 2 grupper pr skoledag

Riggetid 1,5 time i forkant, 0,5 t mellom gruppene, 0,5 t nedpakking

Rom: Formidler har med skulptur, perkusjonsinstrumenter og alt annet som behøves

For- og etterarbeid: Arrangere langbord med 15 stoler rundt. Strømtilførsel ved bordet.

Praktisk for kommunekontakter:

Pris: Kr. 2912,- pr dag, pluss transport

Kontaktinformasjon:

web: http://www.siriogatle.no

Atle Selnes Nielsen
atlesnielsen@gmail.com
Tlf. 977 77 652