Åpningstider i Påsken:

Palmesøndag kl. 12 – 15<br>
Onsdag 23.mars kl 11 – 16<br>
Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften, 1. Påskedag kl. 12 – 15

Faste åpningstider:
Onsdag – fredag kl. 11 – 16, lørdag og søndag kl. 12 – 15, mandag og tirsdag stengt.

 

20.02. – 03.04. 2016   

Verena Scholz’ – Screening natura media:

Det handler om å finne en nisje å kunne eksistere i, en overlevelsesstrategi for kunst og mennesker i og utfra naturens økologi.

Hele rommet er scenen, naturmaterialer i kontrast til menneskeskapte materialer og betrakteren selv  er lerretet. Temaet er midt i naturen og mediets natur. De estetiske og mediale egenskapene ved film er like viktige som innholdet. Hvordan er forholdet mellom naturen og det mediale, den reelle verden og den immaterielle?  Hvordan er påvirkningen av det flyktige på det materielle og hvordan påvirkes betrakteren og sansene?

Verena Scholz er bosatt i Lardal i Vestfold, født og oppvokst i Hamburg, utdannet ved Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hvor hun studerte kunst og biologi (1996-2001). Hun er aktiv utstiller og har blant annet deltatt på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og var en av seks kunstnere på Vestfold Kunstsenterets kunstanlegg 2- MIGRASJON i 2008. Hun jobber som produsent og formidler og har utviklet flere kunstprosjekter i regi av Den Kulturelle Skolesekken (DKS).

Se forhåndsomtale i Østlandsposten: http://www.op.no/nyheter/personer/navn/urban-dame-i-lardals-skoger/s/5-36-182101

Ingwill Gjelsvik: Still Life – Det lille bedrag?:

I utstillingen vil publikum møte et overdådig oppbygd stilleben av frukt og grønnsaker i et stort glassmonter, der kunstneren gjør et konkret forsøk på å stanse forfallet og holde verden sammen, dels ved hjelp av gammel preserveringsteknikk gjennom voksing av fruktene, og dels ved hjelp av fjernhealing.

Humor kombineres med et alvorlig tema idet kunstneren gjør et forsøk på å ”redde det som ikke reddes kan”.

Gjelsviks installasjon referer til 1600 tallets flamske stillebenmalerier – vanitasmotiver – satt inn i samtiden og med refleksjoner over hennes eget livsvalg som veganer. Utstillingen «Still Life – Det lille bedrag?» er del III i et prosjekt som startet opp i 2011 og avsluttes i 2016.

Stillebenmaleriet ”Bedriegertje” – Det lille bedrag – var sentralt i arbeidet til mange nederlandske malere på 16- og 1700-tallet. Særlig danner vanitas-maleriet, som gjennom symbolske henvisninger til tidens gang var en moralsk påminnelse til betrakteren om alle tings forgjengelighet og nytelsens nytteløshet, en viktig referanse for Ingwill Gjelsviks verk. Hva vet vi om maten vi spiser? Hvordan blir den behandlet? Hva vil vi se og hva ser vi? Ideen er å skape tankeforstyrrelser i våre forestillinger og forventninger om hva som er naturlig – for hvem? 

 Ingwill Gjelsvik er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen og Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam. Hun bor og arbeider i Oslo. Ingwill Gjelsvik har en lang rekke separat- og kollektive utstillinger bak seg i en rekke norske gallerier samt i Nederland, Tyskland og Danmark.

Velkommen til åpning 20. februar kl 13!!

Skal du ha kontakt med administrasjonen, send en epost eller ta kontakt pr telefon 957 01 168