STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD KUNSTSENTER  2015 – 2019

  

Visjon:  

Vitalt, sentralt og modig!

Mål:

Kunstsenterets og kunstnernes potensiale er synliggjort som viktige bidragsytere i utviklingen av Vestfold som et kulturfylke.

Delmål:

 1. At Vestfold Kunstsenter bidrar til å bygge faglig kompetanse som gjør det attraktivt for kunstnere å arbeide i Vestfold.
 2. At Vestfold Kunstsenter er en god samarbeidspartner i arbeidet med å løfte og utvikle Vestfoldsamfunnet ved hjelp av kunst som livsverktøy.
 3. At Vestfold Kunstsenter er et stort, sentralt, vitalt og modig visningssted i Vestfold for samtidens visuelle kunst.

 

Målgrupper:

 • Publikum, presse, nasjonale og internasjonale aktører og nettverk for kunst.
 • Offentlige organer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 • Offentlige institusjoner og næringsliv i Vestfold.
 • Billedkunstnere og Kunsthåndverkere i Vestfold.

 

Strategi 1: Bygge vital, regional fagkompetanse

Delmål 1:

Vestfold Kunstsenter skal bygge faglig kompetanse som gjør det attraktivt for kunstnere å arbeide i Vestfold.

 •  Kunstsenteret i Vestfold er et av 16 kunstsentre i Norge og fyller rollen som regionalt kunnskapsnav for fagfeltene kunsthåndverk og billedkunst i fylket.
 • Være en del av et kompetansenettverk som gjør det attraktivt for kunstnere å bosette seg i Vestfold.
 • Inspirere unge kunstnere til å etablere seg i fylket.
 • Være et møtepunkt for fagutveksling, veiledning og opplæring innenfor nasjonale oppgaver som Den kulturelle skolesekken, og Kunst i offentlig rom o.l.
 • Løfte frem, forvalte og kvalitetssikre kunstfagets ulike bruksområder.
 • Være et bindeledd for formidling av fagkompetanse mellom kommuner, fylkeskommune, organisasjoner, private aktører og de profesjonelle kunstnerne i fylket.

 

Strategi 2: Være en sentral aktør.

Delmål 2:

Vestfold Kunstsenter skal være en god samarbeidspartner i arbeidet med å løfte og utvikle Vestfoldsamfunnet ved hjelp av kunst som livsverktøy.

 • En hovedsamarbeidspartner for kommuner og fylkeskommune i arbeidet med Kunst i Offentlige bygg i Vestfold.
 • Styrke satsingen på visuell kunst ved bygging av offentlige bygg og utvikling av byenes uterom, gjennom å tilby kunstkonsulenttjenester og utvikling av nettverkskompetanse mellom kommuner og kunstnere i Vestfold.
 • Heve den regionale kompetansen ved å oppnevne kunstfaglig kompetente personer til ulike utvalg og juryer i Vestfold.
 • Bidra til at det visuelle kunstfeltets kompetanse blir brukt og videreutviklet.
 • Levere gode produksjoner til «Den Kulturelle Skolesekken».
 • Presentere aktuell visuell kunst fra Vestfold i «Arbeidslivets Kulturseilas».
 • En kulturbærer og samarbeidspartner i kompetansebygging innen visuell kunst i Vestfold.

 

Strategi 3: Være en modig bidragsyter.

Delmål 3:

Vestfold Kunstsenter skal være et stort, sentralt, vitalt og modig visningssted i Vestfold, for samtidens visuelle kunst.

 • Vise viktige samtidskunstnere og nye kunstuttrykk gjennom nyskapende kunstutstillinger og dermed inspirere både publikum og kunstnere.
 • Ta initiativ til innovative kunstprosjekter og nye kunstneriske praksiser for visning og formidling av visuell kunst ute i det offentlige rom i Vestfold.
 • Vise at kunsten har en helt spesiell rolle som historiebærer, formidler og er et spennende verktøy for nytenkning.
 • Stimulere til en økt samfunnsbevissthet og økt regional tilhørighet.
 • Være en aktiv bidragsyter til samfunnet, regionalt og nasjonalt.

Vedtatt på Vestfold Kunstsenters årsmøte 30. mai 2015