• Velkommen til åpning lørdag 9. mai kl. 13.00

(see English  version below)

Med hodet fullt av underlige tanker, omringet av oppsamlede tekstiler og gjenstander, blander Nina Bang Larsen det hele sammen til surrealistiske fortellinger hun ikke føler hun har særlig kontroll over.

Utstillingen Alt du ikke vil ha er en stedsspesifikk installasjon laget for Vestfold Kunstsenter. Den består av flere skulpturer som er monterte på golv, vegg og i tak.  Til denne utstillingen har Nina Bang Larsen satt sammen en samling av nye verk som både kan sees på som enkelt-verk og som en stor installasjon. Kunstneren arbeider for å skape en tiltrekkende og hjemlig atmosfære i utstillingsrommet.

Med en finurlig estetikk lokker ho tilskuerne inn i det ukjente, og håper at de tar med seg selv og sine egne erfaringer inn i tolkingen av skulpturene. Bang Larsen ønsker å finne et sted der arbeidene hennes balanserer mellom motstridende kvaliteter, som gjør dem vanskelige å plassere og åpne for tolking. Hun vrir og vender på de velkjente materialene til de får noe fremmed over seg. Materialene blir løsrevet fra sin tiltenkte kontekst og åpnet opp for assosiasjoner en i utgangspunktet ikke hadde ventet.

En av drivkreftene bak arbeidene til Bang Larsen er en sterk interesse for det tilfeldige, og en urimelig lengsel etter å finne en slags mening eller orden i det hele. Hun er alltid på jakt etter interessante materialer som hun kan samle sammen og finne en ny funksjon for, en meningsfull plass i tilværelsen.

Hun lar seg rive med av tilfeldigheter og intuisjon, materialene er med på å bestemme veien og samarbeidet blir forvirret og komisk. Sammen lar de seg distrahere av digresjoner og innfall, roter seg vekk og når aldri fram til noen konklusjon.

Nina Bang Larsen (1981) bor og arbeider i Bergen. Hun har utdanningen si fra Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthochschule Berlin-Weissensee, og var ferdig utdannet med MA i 2010. Hun har hatt flere separatutstillinger, for eksempel på Soft Galleri i Oslo, Kunstmuseet Nord-Trøndelag i Namsos og Prosjektrom Normanns i Stavanger. Hun har også deltatt i kollektivutstillinger i blant annet Sculpture by the Sea i Århus, Kunstbanken i Hedmark, Kabuso i Øystese og mange flere. I 2013 var hun med på gruppeutstillingen BGO–TRF i Sandefjord kunstforening.

I løpet av 2015 skal hun også delta i utendørsutstillingen ArtbikeFRIHJUL i Skärhamn i Sverige, utendørsutstillingen Mellom Himmel og Fjord i Hardanger og ha separatutstilling i Galleri Neptun i Bergen.

Velkommen til en utstilling for alle med et åpent og lekent sinn.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

VESTFOLD KUNSTSENTER

Åpent onsdag – fredag 11 – 16, lørdag og søndag 12 – 15.

Øvre Langgate 28, Tønsberg.

————————————————————————————————————————

 

Nina Bang Larsen: Everything You Do Not Want

May 9th – June 14th 2015

  • Welcome to the opening on Saturday, May 9th at 1 pm

With the mind full of peculiar thoughts, surrounded by collected textiles and objects, Nina Bang Larsen mixes it all together; making surrealistic stories that she feels are not under her total control.

The exhibition Everything You Do Not Want is a site specific installation made for Vestfold Art Center.  It consists of several sculptures mounted on walls, floors and sealing. For this exhibition, Bang Larsen has put together a collection of new works that can be viewed both as individual works and one big installation. The artist aims to create an alluring and homely atmosphere in the space.

With a clever esthetic, the artist lures the spectators into the unknown, where she hopes they will bring their own experiences into the interpretation of the pieces. Bang Larsen wishes to find a place where the work is balancing between contradictory qualities, which makes them trickier to pin down and more open to interpretation. She twists and turns the well-known materials until they achieve more alien qualities. The materials are detached from their intended purpose and made available for unexpected associations.

One of the main forces that drive the works of Bang Larsen is a profound interest in randomness together with an unreasonable longing to find some sort of meaning or order in all of it. She is always on the hunt for interesting materials to be collected and given a new function and a meaningful place in existence.

She lets herself get carried away by the randomness along with intuition, where the materials plays a part in determining the path and the collaboration becomes bewildered and comical.  Together they allow themselves distraction by digression and whim, to get lost and so they never reach a conclusion.

 

Nina Bang Larsen (b.1981) lives and works in Bergen. She has a master degree from the Art academy in Bergen and Kunsthochschule Berlin-Weissensee and graduated in 2010. She has had several solo exhibitions, f. i. at Soft Galleri in Oslo, Nord-Trøndelag Art museum in Namsos and Project Space Norrmans in Stavanger. She has participated in group shows like Sculptur by the Sea in Århus, Kunstbanken in Hedmark, Kabuso in Øystese and many more. In 2013 she was a part of the group exhibition BGO—TRF in Sandefjord kunstforening.

Upcoming in 2015 is a participation in the outdoors exhibition ArtbikeFRIHJUL in Skärhamn, Sweden, the outdoors exhibition Between Heaven and Fjord in Hardanger and a solo exhibition at Galleri Neptun in Bergen.

For more information about the artist, go to: www.ninabanglarsen.com

We welcome you to an Exhibition for everyone with an open and playful mind