Tittel                            Vikingmytologier

Fagkategori                 Historie, samtidskultur, samtidskunst.

Kunstner / formidler Dania Burger og Peder K. Bugge

Dette er et DKS-prosjekt som ble utviklet i forbindelse med utstillingen Vikingmytologier i Haugar Kunstmuseum 2014.

Prosjektbeskrivelse:

Vikingmytologier

I forbindelse med utstillingen Vikingmytologier utviklet vi et formidlingsprosjekt som rettet seg spesielt til videregående skoler i Vestfold, men det kan også anvendes i ungdomskolens 10 klasse. Formidlingsprosjektet er utarbeidet som en rik visuell og innholdsrik powerpointfremvisning med temaer som historie, samtidskultur og samtidskunst.
Fremvisningen skal ikke starte med en formidling av utstillingen Vikingmytologier, men med et slags visuell reise i hvordan vikingmotivet og norrøne symboler er blitt og blir anvendt i reiselivsbransjen, i næringslivet, innefor film, Black metal, tatoveringer, tegneserier, kitsch,kunsthistorien, og i en nasjonalistisk kontekst. En humor i anvendelsen av motivet reflekteres i det som kan definere innenfor den nasjonale selvironien. Her tenker man vel automatisk på sportssupporteren med vikinghjelm. Begynnelsen av forelesningen viser altså de ulike lagene av betydning dette motivet inneholder, neste steg er alle firmanavn! For hvor mange firmaer har ikke Oseberg, viking eller det norrøne som en del av sin vareestetikk? Den kommersielle siden av begrepet viking er her veldig interessant å fremheve, spesielt med tanke på vikingfylket Vestfold. Fra den kommersielle delen av populærkulturen blir neste steg over til arkeologenes virke i vestfold med innblikk i historien fra utgravningene av Osebergskipet til Kaupang. Så følger museenes posisjon, Gildehallen og Midgaard samt Osebergstiftelsens sentrale betydning i levende formidling, folkeliggjøring og deres glødende engasjement for å revitalisere interessen hos folket for vår historie. Når denne reisen i mangfoldet er foretatt peiles det inn på utstillingens bidrag der alle kunstnere presenteres med sine arbeider. Vikingtid og norrøne symboler er spesielt blitt anvendt som verktøy i nasjonsbyggingens tjeneste, en historie som vil vises og drøftes i forelesningen. Vikingmotivet har også blitt utsatt for en ideologisk billedretorikk under nazismens propaganda og dessverre også i dag i høyreekstremistiske og nynazistiske miljøer. I Norden finner man en trang innenfor store deler av populærkulturen til å dyrke norrøne myter og vikingtid. Foredraget problematiserer hvordan disse identitetsmarkørene viser en lengsel etter historisk forankring og nasjonal identitet. Behovet for å konstruere nye mytologier rundt vikingtid kommer tydelig til uttrykk i musikken, filmen og kunsten.

Foredragets temaer ansporer en dekonstruksjon av disse mytene, en undersøkelse av symbolenes anvendelse fra det politisk retoriske til den uskyldige flukten inn i fortidens drømmeunivers.

Bakgrunn, intensjon og idé:

Vikingtiden har en unik arkeologisk og kulturhistorisk forankring i Vestfold Fylke. Det er i denne regionen Osebergskipet, Gogstadskipet og Klåvstadskipet ble funnet, og det er her man finner den største samlingen gravhauger i Norge. Den arkeologiske utgravningen på Kaupang samt regionens satsning på å synliggjøre denne delen av fylkets historie ved Slottsfjellmuseet, Midgaard historiske senter, Kulturarv i Vestfold Fylkeskommune, Osebergstiftelsen og Borre vikinglag formidler en økende interesse og satsing på vikingtiden som har tatt form som en identitetsmarkør for regionen. Det er denne kulturhistoriske forankringen som danner utgangspunktet for at vi med dette foredraget ønsker å presentere det som viser hvordan vikingmotivet blir anvendt i vår egen samtid med hovedvekt på en populærkulturell, ideologisk og nasjonalistisk kontekst. Prosjektet omhandler altså også skyggesidene av den utbredte iscenesettelsen av historien som karakteriserer vår samtid.

Vikingmytologier har som intensjon å vise at samtidskunsten utøver en humanistisk og politisk motstand rettet mot krefter som kan true demokratiet, ytringsfriheten og et flerkulturelt, internasjonalt og globalisert samfunn.

Praktisk for skoler:

Målgruppe Videregående skole (fortrinnsvis) og ungdomskolen 10. Klasse

Publikumsantall Etter evaluering/muligheter på stedet.

Visningssted Forelesningform; klasserom, aditorium, etc.

Programlengde ca. 45-50 min. ( det utføres to foredrag pr. dag )

Riggetid ca 30 min. før første fremvisning

Utstyr Skolen må ha prosjektor og lydanlegg klart.

Praktisk for kommunekontakter

Pris De gjeldene DKS-satsene følges, per dag, per person.

Kontaktinformasjon Dania Burger, tel. 90527802, info@daniaburger.com

Peder K. Bugge, tel. 90634708, post@pederkbugge.com