Tittel                            Edvard Munch, Andy og Tracey

Fagkategori                Kunst, Kultur, Filosofi

Kunstner / formidler Dania Burger, Peder K. Bugge

Prosjektbeskrivelse

Edvard Munchs innflytelse på samtidskunsten i dag og i historien er betydelig, og viser seg i flere generasjoner og sprer seg til alle kunstutrykk.En av de mest markante arbeidene i den nyere samtidskunsten er Tracey Emins ”Homage to Edvard Munch and all my dead children” fra 1998.

Inspirert av bildet Skrik av Munch ville hun lage sin egen versjon av det berømte bildet som utrykker angst og forferdelse. Arbeidet hennes er gjort i forbindelse med en reise til Norge hvor hun på en brygge, utenfor Oslo, utførte en performance som hun filmet med en 8mm kamera.

Del 1, teoriorientert del:

Samtale om Edvard Munchs kunst, og vi reflekterer rundt spørsmålet hvorfor Edvard Munch,og også generelt kunsthistorie, er så viktig for oss i dag. Introduksjon av Andy Warhol og Tracey Emin sin kunst, hvor vi viser et utvalg av verk, bl.a Andy Warhols trykk av Skrik (som henger på Haugar Kunstmuseum) og forklaring om meningen med disse arbeidene.

Så viser vi Tracey Emins film ”Homage to Edvard Munch and all my dead children”, og henne store quilttepper.

Etterfulgt av samtale og diskusjon med elevene gjennom spørsmål og tanker rundt hva vi har sett og hva vi tenker.

Del 2, praktisk del:

Prosjektet kan foregå i klasserommet.

Det deles inn i 4-5 grupper.

Elevene skal i gruppe arbeide med å lage en tekstil/stoff collage sammen.

I fellesskap skal de bli enige om en setning eller noen ord (et konsept/mening), og en

tekstildesign som blir utgangspunkt for det teppet.

Materialer som brukes er forskjellige stoffer/stoffrester som de kan klippe og sy sammen. Vi som veiledere hjelper elevene med å finne tema, og viser dem hvordan man kan bruke stoff og sying til å lage et kunstnerisk verk.

Praktisk for skoler:

Målgruppe:                        8 – 10 klassetrinn

Publikumsantall:              En klasse

Visningssted:                     Klasserom

Programlengde:                 Én skoledag

Riggetid:                             20 min. Ryddetid ved dagens slutt

Materialer:                           Kunstnere/formidlere har med seg mesteparten av materialene

(stoffer, tråd etc.), men fint om elevene også har mulighet til å ha

med seg noe også. Skolen må stille med sakser og limstifter.

Praktisk for kommunekontakter:

Pris:                                         De gjeldene DKS-satsene følges pr. Pers pr. Dag x 2 (to utøvere)

Kontaktinformasjon:           Dania Burger, 90527802, info@daniaburger.com

Peder K. Bugge, 90634708, post@pederkbugge.com