Tittel                                                Ansikt til ansikt – ulike tilnærminger til å tegne portrett

Fagkategori                                 visuell kunst

Kunstner / formidler              Marit Viljugrein

Prosjektbeskrivelse  

En workshop hvor vi undersøker forskjellige måter å gjengi eller uttrykke et ansikt.

Vi henter inspirasjon fra portretter laget av ulike kunstnere og øver opp blikket og evnen til å studere et ansikt med detaljer og nyanser. Underveis er vi i en prosess hvor vi gjør utprøvinger og øvelser som kan gi nye erfaringer på det å tegne portrett på ulike måter. Vi undersøker om vi kan ta med oss noen av disse erfaringene når vi tegner opp et portrett med tusj på en allerede bearbeidet billedflate.

Stikkord: forarbeid, inspirasjon, øvelser med ulike strekkvaliteter, arbeide frem ett eget portrettuttrykk.

Om billedkunstner:
Marit Viljugrein er billedkunstner med utdanning innenfor visuelle kunstfag, psykologi og pedagogikk.  Hun er ansatt ved Nord-Jarlsberg kulturskole hvor hun underviser i visuelle kunstfag i Holmestrand og Våle.

Praktisk for skoler

Målgruppe                              2-4. trinn

Publikumsantall                      30 stk

Visningssted                          vanlig klasserom + prosjektor

Programlengde                       1time 45 min

Riggetid                                 30 min

Materiale                                akryl og tusj på lerret

For- og etterarbeid                 elevutstilling av arbeidene

Praktisk for kommunekontakter:

Pris                                         De gjeldene DKS satser følges pluss materialkostnader (ca. 1500,- pr.dag (60 elever))

Kontaktinformasjon               Marit Viljugrein, mail: viljumarit@yahoo.com tlf: 47 668911