SKILLSThinking through Making, Telling by Hand

  • Åpning i Vestfold Kunstsenter lørdag 21.03.15 kl. 13.00
  • Utstillingsperiode: 21. mars – 3. mai 2015
Som tittelen tilsier har utstillingen en internasjonal profil.De 13 kunstnerne som deltar er: Hedda Bjerkeli (No), Paulo Goldstein (GB), Tuva Gonsholt (No), Kaarina Kaikkonen (Fi), Vidar Koksvik (No), Britta Marakatt-Labba (Se), Solveig Ovanger (No), Kjell Rylander (Se), Kim Simonsson (Fi), Janna Syvänoja (Fi), Silje Figenschou Thoresen (No), Grethe Winther-Svendsen (No) og Annika Åkerfelt (Se). Av plasshensyn er antall kunstnere 12 under visningen i Vestfold Kunstsenter.

Utstillingen er støttet av bl.a. Norsk Kulturråd og Nordisk Kulturfond og åpnet fredag 3. oktober 2014 i Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær. I 2015 turnerer den til kunstsentre i Norge, samt visningssteder i Sverige og Finland og lørdag 21. mars 2015 åpner SKILLS i Vestfold Kunstsenter! Til utstillingen er det produsert en katalog med fagartikler og kunstnerpresentasjoner.  Kuratorer for utstillingen er Putte H. Dal, Torill Østby Haaland og Janne Juvi Rasmussen Produsent Nordnorsk kunstnersenter.

Utstillingens undertittel, Thinking through Making, Telling by Hand, refererer til sentral forskning innen antropologi og sosiologi de siste årene. Setningen viser til en motstand mot en form for dualisme som fortsetter å prege vårt samfunn: Kroppsbasert kunnskap og håndverksferdighet blir ekskludert eller nedvurdert, og sett på som en motsetning til det tankemessige. I utstillingen vil fokus være på hvordan kunsthåndverk og materialbasert kunst i aller høyeste grad er knyttet til intellektet, og hvordan denne kunstformen innehar et stort potensial for dristig meningsproduksjon. Noen av de deltagende kunstnerne jobber eksplisitt med samfunnskritiske spørsmål. Hos andre er det mer selve den kunstneriske fordypningen i håndverkspraksisen som kan ses som en protest mot det bestående. Prosjektets overliggende tema er betydningen av håndverksmessig kunnskap i en verden av i dag, og hvordan denne kunnskapen fornyes i forhold til de utfordringene som samtiden byr på.

Begrepet skill – som på norsk kan oversettes til ferdighet – har fått ny aktualitet de seneste årene. Både billedkunsten og kunsthåndverket har tatt en vending bort fra det rent konseptuelle, og mot et fokus på selve objektet, dets materialitet og den kunnskapen som ligger bak objektets tilblivelse. Utstillingen SKILLS kan ses i sammenheng med denne vendingen. Samtidig ønsker kuratorene å flytte dette fokuset videre. Kunsthåndverket, og håndverksmessig kunnen, blir her satt i et større samfunnsperspektiv.

Velkommen til et møte med noen av Nordens mest interessante og aktuelle Kunsthåndverkere!

Adresse: Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg.

Åpent: Onsdag-fredag kl. 11 – 16, lørdag og søndag 12 – 15.