Årsrapporten for 2013 kan lese her:

VKS Årsrapport 2013_