Tittel                                      En Helt Surrealistisk Opplevelse

Fagkategori                        Visuell kunst – tegning

Kunstner / formidler         Jacek Karlowicz og Ellen Rishovd Karlowicz

 

Prosjektbeskrivelse:                  

EHSO er et tegneprosjekt som ønsker å introdusere elevene til surrealismens billedverden, oppmuntre til å finne passende ord og uttrykk som beskriver hva vi ser og stimulere til tegneglede.

Prosjektet starter med en workshop der elevene skal jobbe sammen to og to eller i grupper på tre. Hver gruppe får utdelt en digitalkopi (str A3, giclee kvalitet) av forskjellige surrealistiske kunstverk. Nå skal elevene skrive ned minimum ti punkter som beskriver med ord hva som befinner seg på billedflaten. Beskrivelsen må være så god at noen som aldri har sett bildet før får en ide/visjon om hvordan det ser ut. Når alle er ferdige med beskrivelsene sendes de videre til neste gruppe, som får i oppgave å tegne.

”I am enough of an Artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world” Sitat Albert Einstein

Ideen er å stå ved staffeli og tegne med kullstift på store ark. Formidler veileder ved hjelp av enkle, felles tegneøvelser for å inspirere barna til å sette i gang. Utgangspunktet er at alle KAN tegne og at alle på en eller annen måte har sitt særpreg og sin personlige strek. Vi vil oppmuntre og veilede barna underveis i dette arbeidet. Når tegningene er ferdige blir det spennende å se ”originalen” som ligger til grunn for tegningen. Hvor lik er den? I plenum sammenligner vi tegningene med originalen og snakker om hva vi har gjort. Tanken er å avslutte med en samtale om surrealisme, hva ordet betyr, ideen bak og surrealismens betydning for ikke bare kunstnere, men også vitenskapsfolk.

 

Praktisk for skoler: 

Målgruppe                           6. – 9. trinn

Publikumsantall                 En skoleklasse

Visningssted                      Vanlig klasserom eller lignende

Programlengde                  2 skoletimer, 2 klasser pr dag

Riggetid                               15 min

Materiale                              Formidler har med alle materialer

For- og etterarbeid            Det kan utarbeides en lærerveiledning med forslag til etterarbeid

 

Praktisk for kommunekontakter:

 

Pris                                           Gjeldende DKS satser, reiseutgifter pluss ca 100,- i materialutgifter pr dag                  

Kontaktinformasjon         Jacek Karlowicz, telefon: 99330963/333 88 279  e-post:  ejrk@online.no