stjernenatt 40x40      FagkategoriKunsthåndverk

      Kunstner/formidler  : Hanne Haukom

      Ide og utarbeidelse  : Hanne Hauko

      Kunstverk  : En utstilling av Hanne Haukoms egne verk

   

 

 

 

 

 

Prosjektbeskrivelse:

Ornamentikk er et universelt språk som springer ut fra muligheten mennesket har blitt gitt gjennom skapergleden. En livsytring med utgangspunkt i kroppen som gjør fenomenet til en personlig, men også en svært allmenn ytring.. Ornamentikk er en lek med former, der elementer settes sammen og danner mønster. Fra tidenes morgen har mennesker  preget sine gjenstander med linjer, sirkler, kvadrater og pyramider for å markere, symbolisere, dekorere og gjøre vakkert .Rundt omkring i verden har man utviklet sine mønstre uavhengig av hverandre, men også gjennom kontakt over landegrenser. Ornamentikk er en menneskelig uttrykksform som har oppstått i møte mellom hånd og ånd, der hånden skaper sanselige former og uttrykker gleden og behovet for å skape. (kilde

I mitt kunstneriske virke har jeg hovedfokus på ornamentikk og komposisjon. På fliser  og bruksgjenstander i porselen setter jeg sammen enkle elementer som prikker, streker og firkanter som danner mønster. Jeg ønsker å formidle min glede over å skape mønster og min erfaring innen ornamentikk til barn.

Gjennom samtale og visning av formidlers egne arbeid settes fokus på begreper innen for ornamentikken, rytme, mengde og mellomrom. Vi snakker om hva vi ser i bildene og hva som inspirerer kunstneren. Hvordan  material som er brukt. Utstillingen har som mål å vise at ornamentikk kan være veldig enkel, men også komplisert med mange elementer som settes sammen. Det vil også bli fokusert på bruk av ornamentikk i arkitektur, i design, interiør og i kunsthåndverk. Eksempler på dette vil bli vist i power-point.

Workshop:

I workshopen får barna prøve ut ornamentikk i praksis og får anledning til å lage sin egen personlig keramiske flis. Vi bruker vanlige hvite fliser som vi dekorerer med egnede tusjer og materialer som skal brennes i stekeovn.

Målgruppe: 3.-7. klasse
Antall elever: Maks 20 elever
Visningssted: Vanlig klasserom
Programlengde: Tre skoletimer
Riggetid: 10 minutter før og etter
Materialer: Formidler har med seg materialer som trengs
Etterarbeid: Lærer oppfordres til å stille ut flisene når de er ferdige

Pris: 3323 + 700  kr i materialer.

Kontaktperson: Hanne Haukom. Tlf 92266512. hanne@hannehaukom.no