QuaoiTittel: Quoai

Fagkategori:  visuell kunst &matematikk

Kunstner / formidler: Verena Scholz

Kunstverk: Quoai – og Digi-Quoai. WORKSHOP +UTSTILLING

Prosjektbeskrivelse

Elevene opplever og bruker den tredimensjonale leken Quoai og dataprogrammet Digi –Quoai og Quoai puslespill.
Lekene er utviklet av den tysk-sveitsiske billedhuggeren Claudia Ammann.

Quoai er en tredimensjonal visualisering av tall og multiplikasjon. Barna kan her “begripe” og oppdage tall på en flerdimensjonal måte.

Digi-Quoai er et softwareprogramm, som visualiserer i farge og form individuelle mønster for enhver individ. Tallmønstrene er igjen materialisert i Quoai puslespillet som elevene også kan prøve ut.

Quoai har blitt lekt med glede av barn i forskjellige alder, matematikere og mattefobikere !

Formidlingen tilpasses alder.

 Se film her

 

Praktisk for skoler

Målgruppe: 1-5 trinn

Publikumsantall: 25

Visningssted: vanlig klasserom (noe blending må være mulig)

Programlengde: 2 hele klasser per dag (60-90 min.- etter bestilling/ønske)

Riggetid:  60min.

Materiale:  2 Matematikk leker

Quoai + Digi Quoai (data) + pusslespill

For- og etterarbeid: Fint om elevene forberedes på at en kunstner kommer på besøk  og har noe med seg som de kan prøve ut.

Pris: Gjeldende DKS satser (inkl. vederlag) + kjøregodtgjørelse

Kontaktinformasjon: scholz.verena@ymail.com mob: 90639877
webside:http://www.quoai.net/