Vestfold Kunstsenter er invitert av Horten Kommune og Munchs Hus i Åsgårdstrand til et samarbeid om markeringen av Edvard Munchs 150års jubileum i Vestfold i 2013. Markeringen er et ledd i den nasjonale MUNCH 150 markeringen.

Vestfold Kunstsenters planlegger i disse dager sitt bidrag til markeringen:

MÅNESKINNSTIEN, et temporært kunstprosjekt, i Åsgårdstrand sommeren 2013.

 Prosjektets kunstneriske idé:

  • Skape en overskridende og kontemplativ kunsterfaring.
  • Utvikle kompetanse, kunnskap og refleksjon, gjennom å utfordre samtidskunstnere til å ta for seg evige temaer som; Livet, døden, gleden, sorgen, kjærligheten og sjalusien i eksperimentelle kunstprosjekter med nye uttrykksformer på utradisjonelle steder.
  • Bygge identitet i en global verden gjennom å knytte bånd mellom Edvard Munchs kunstnerskap og samtidskunstnere, dagens Vestfold, regionalt- og internasjonalt publikum.
  • Vårt mål er at prosjektet kan bli et bånd mellom Edvard Munchs kunstnerskap og samtiden, for alle, ved hjelp av samtidskunst.

MÅNESKINNSTIEN – MUNCH 150:

Tre temporære stedsspesifikke installasjoner i Åsgårdstrand sommeren 2013:

Vår utfordring til kunstnerne er å ta utgangspunkt i Edvard Munchs temaer sett med dagens øyne og lage nyskapende temporære installasjoner ute i det offentlige rom.

Prosjektet foregår inne i gamle hager, langs en strand og i en havn, steder der man ikke vanligvis møter samtidskunsten. Stedets tilknytning til Munch og dets egenart byr både på utfordringer og åpner for muligheter for de deltakende kunstnerne. Ønsket er å tilby en interessant arena for samtidskunstnere som arbeider stedsspesifikt og eksperimentelt. Edvard Munch flyttet grenser og utfordret sin samtid gjennom sitt kunstnerskap. Vi ønsker å knytte et bånd fra Munchs grensesprengende kunstnerskap til vår tids eksperimentelle samtidskunst.

 

Åpen prekvalifisering og lukket konkurranse:

Det utlyses åpen prekvalifisering i september.

Vi inviterer så tre anerkjente kunstnere med internasjonal praksis og erfaring fra temporære installasjoner i det offentlige rom og fem kunstnere som velges på bakgrunn av prekvalifiseringen til en lukket konkurranse. I den lukkede konkurransen skal de tre kunstnerne som skal delta i prosjektet velges. Avgjørelsen faller 1. desember.

 Vi ønsker oss en kunstner med internasjonal praksis, en kunstner, gjerne yngre, som har arbeidet med stedsspesifikke prosjekter ute i det offentlige rom nasjonalt. Sist men ikke minst ønsker vi å bidra til å skape en arena der Vestfoldkunstnere kan vise sine arbeider i en temporær kontekst slik at prosjektet derved skaper rom for faglig utvikling regionalt, gjennom å velge ut en kunstner fra Vestfold til å delta.

 Juryen består av:

Silje Almås, billedkunstner og styreleder i Vestfold Kunstsenter.

Atle Selnes Nielsen, billedkunstner og leder for Vestfold Bildende Kunstnere.

Hanne Tyrmi, billedkunstner og representant for Østlandsutstillingen.

Solfrid Sakariassen, kunsthistoriker og daglig leder Munchs Hus, representant for Horten kommune.

Kristin Røed, kurator/prosjektleder og daglig leder Vestfold Kunstsenter.

 LOKALISERING:

Prosjektet vises sentralt langs sjøsiden i Åsgårdstrand, på steder som er relatert til Edvard Munch;

Hagen i Munchs Hus, Molo utenfor broen til «Pikene på broen» og i hagen til Kiøsterudgården. Alternativ plassering er Badeparken og Eplehagen nedenfor det gamle Rådhuset.

Det arbeides med avklaring av lokaliseringen.

 VISNING, FORMIDLING og DOKUMENTASJON:

Visningsperioden er lagt til sommeren fra ca. 15. juni til ca. 15. august 2013, den årstiden befolkningen i Vestfold eksploderer på grunn av feriegjester og det værmessig ligger til rette for fine utendørs opplevelser. Vestfold Kunstsenter vil tilby omvisninger for publikum i hele perioden.

Vi arbeider også med egne formidlingsopplegg for barn og unge.

I utgangspunktet vil alle verkene være allment tilgjengelige hele døgnet i hele visningsperioden.

Prosjektets tilknytning til markeringen av MUNCH 150 nasjonalt og i Åsgårdstrand åpner for en større publikumstilstrømning. Siden prosjektet blir en del av den offisielle markeringen vil prosjektet markedsføres i mange kanaler.

 Vi ønsker å benytte profilerte kunsthistorikere, med spesielt god kjennskap til temporære installasjoner i offentlig rom, til å bidra med tekster til informasjons- og dokumentasjonsmaterialet. Dette materialet skal brukes både til trykt og digital informasjon før og under visningsperioden samt katalog etter endt visning.

Vi planlegger også en Konferanse om stedsutvikling, identitetsbygging og temporære kunstprosjekter i det offentlige rom som kunstfaglig strategi høsten 2013. Til konferansen håper vi å få et samarbeid med Høyskolen i Vestfold og våre øvrige samarbeidspartnere i prosjektet.

 SAMARBEIDSPARTNERE

Horten Kommune er initiativtakere til markeringen av Munch 150 i Vestfold. De har kontaktet aktører innenfor ulike kunstfelt og vil søke å stimulere til samarbeid i gjennomføringen av jubileumsmarkeringen i Vestfold. Vestfold Kunstsenter er deres samarbeidspartner på det visuelle kunstfeltet.

 Vestfold Kunstsenter eies av Vestfold Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sørøstnorge. Kunstsenterets virksomhet er hovedsakelig finansiert av Vestfold fylkeskommune. Vestfold Kunstsenter er medlem av landsforeningen Kunstsentrene i Norge og er ett av femten kunstsentre fordelt over hele landet. Vi er en liten institusjon med høyt aktivitetsnivå, stort nettverk og høy kompetanse innenfor det visuelle kunst-feltet.

 Kunstsenteret har oppnevnt billedkunstner Atle Selnes Nielsen som prosjektmedarbeider i prosjektet Munch2013. Daglig leder i kunstsenteret Kristin Røed er prosjektleder og kurator. En av kunstnerne skal velges ut i samarbeid med Østlandsutstillingen.

Vi samarbeider med kunsthistoriker Solfrid Sakariassen i Munchs Hus i Åsgårdstrand, Horten Kommune ved kulturkonsulent Isabell Laurent og Vestfold fylkeskommune ved Yvonne Pleym.

 Prosjektet er innvilget tilskudd fra Norsk Kulturråd, Vestfold Fylkeskommune, Horten kommune, delegerte tildelinger fra Bildende Kunstneres Hjelpefond og fra Østlandsutstillingen.

 Målet er å skape et prosjekt som står i forhold til den kunstneren vi hedrer gjennom denne markeringen. Vi mener videre at dette er et prosjekt av spesiell nasjonal betydning og at markeringen av Munch-jubileet i Åsgårdstrand har en vesentlig samfunnsmessig betydning.

Vår ambisjon er at MÅNESKINNSTIEN – MUNCH 150 i Åsgårdstrand vil bli et kunstprosjekt som blir synlig på den nasjonale arena.

Dette er et prosjekt i utvikling og vi tar forbehold om endringer underveis.

 Tønsberg 15.09.2012

VESTFOLD KUNSTSENTER