Kunstanlegg 4:

Måneskinnstien – MUNCH 150

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING, TEMPORÆRE UTENDØRS PROSJEKTER

Munch Jubileet skal markeres i Åsgårdstrands uterom med tre temporære installasjoner. Et knippe kunstnere velges ut gjennom prekvalifisering og inviteres til lukket, honorert konkurranse.

Prosjektstøtte og visningsvederlag er på tilsammen kr. 70 000,- pr. antatt prosjekt.

Visningsperiode ca. 15. juni til 15. august 2013.

Vi inviterer kunstnere til å melde sin interesse ved å delta i prekvalifisering.

CV og dokumentasjon på relevante prosjekter sendes Vestfold Kunstsenter: post@vestfoldkunstsenter.no     

Kun e-post!  Innen 1. oktober 2012.

Kunstanlegg 4

Måneskinnstien – MUNCH 2013

Vestfold Kunstsenter er invitert av Horten Kommune og Munchs Hus i Åsgårdstrand til et samarbeid om markeringen av Edvard Munchs 150års jubileum i Vestfold i 2013.

Som et ledd i den nasjonale markeringen ønsker vi å gjøre deler av Åsgårdstrands uterom til arena for temporære og stedsspesifike installasjoner sommeren 2013.

Edvard Munch flyttet grenser og utfordret sin samtid gjennom sitt kunstnerskap. Vi ønsker å knytte et bånd fra Munchs grensesprengende kunstnerskap til vår tids eksperimentelle samtidskunst.

Ragna Stang skriver i boken Edvard Munch, mennesket og kunstneren:

”I 1889 leide Edvard Munch første gang hus i Åsgårdstrand, det Åsgårdstrand som skulle bli hans faste ”sommerlige tilflukt” i ca 20 år. Det skulle prege hans landskapsoppfatning, la ham oppleve de blonde netters mystikk og gi ham den myke, svungne strandlinjen som etter hans egne ord skulle slynge seg gjennom ”Livsfrisen” og knytte den sammen.”

Vi inviterer kunstnere til å melde sin interesse ved å delta i prekvalifisering med innsendelsesfrist 1. oktober 2012.

Av de innsendte kandidatene velger en fagjury så ut en håndfull kunstnere til å delta i en lukket konkurranse, med frist for prosjektforslag innen 15. november. Juryens avgjørelse faller innen 1. desember.

Honorar for refuserte forslag i lukket konkurranse er kr. 5000 (max ett forslag pr. kunstner).

De tre antatte prosjektene disponerer kr. 40 000 i prosjektstøtte og kr. 30 000 i visningsvederlag til hvert sitt prosjekt.

Aktuelle visningssteder er badestranden, havneområdet, sentrale parkområder i Åsgårdstrand.

Alle verkene skal være allment tilgjengelige hele døgnet i hele visningsperioden, som er ca. 15. juni til 15. august 2013.

Det forutsettes at prosjektene utvikles i samarbeide med Vestfold Kunstsenter og innenfor de rammer som fastsettes av grunneier og hensyn til andre brukere av samme område.

Juryen består av:

Silje Almås,                billedkunstner og styreleder i Vestfold Kunstsenter

Atle Selnes Nielsen,   billedkunstner og nestleder i Vestfold Kunstsenters styre

Hanne Tyrmi,             billedkunstner og representant for Østlandsutstillingen

Solfrid Sakariassen,    kunsthistoriker og daglig leder i Munchs Hus i Åsgårdstrand

Kristin Røed,              prosjektleder og daglig leder Vestfold Kunstsenter

Prosjektet er et samarbeid mellom Vestfold Kunstsenter og  Horten kommune, Vestfold fylkeskommune og Østlandsutstillingen.

Prosjektet er støttet av: Norsk Kulturråd, Vestfold fylkeskommune, Horten kommune, Østlandsutstillingen og delegerte tildelinger fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Prosjektbeskrivelse er lagt ut under fanen Prosjekter.

Dette er et prosjekt under utvikling og vi tar forbehold om endringer underveis.