Tidligere DKS prosjekter

Verksted og Galleribesøk

Halve klassen går på verkstedbesøk til skulptør og keramiker, Eva Bødter- Næss mens den andre er på galleribesøk og blir vist rundt på Vestfold Kunstnersenter av dagligleder, Kristin Røed. Samtale og forklaring om hvordan man bygger en skulptur og behandling av leire, evt. demonstrasjon av dreieskive. Omvisning av aktuell kunstutstilling på kunstnersenteret.
Kunstsafari

Kunstsafari

Kunstsafari er en utstilling med verk av Dania Burger, Siri Berqvam, Peder K Bugge, Ida Høst og Lena Søeborg. Verkene er laget i forskjellige kunstneriske teknikker.

Grete Prytz Kittelsen – Emalje og design

Grete Prytz Kittelsen (f. 1917) er blitt kalt Scandinavian Design-dronningen. Hun regnes blant Nordens fremste formgivere, og har mer enn noen vært med på å sette norsk design på verdenskartet.

Art on a platter

ektet er formet slik at det er to deler, der første del er en powerpoint og den andre delen er en workshop, i tillegg er det utarbeidet en lærerveiledning som man kan kjøpe. Første delen, powerpoint, er en presentasjon av mine arbeid. Der jeg snakker om hvordan jeg jobber, hvor jeg henter inspirasjon fra, material valg...

Solstikkeren – Trommeslageren – Klokkemonsteret

Prosjekt for elever 4.stk 3.klasser fra Lindhøy og Hvasser skole deltok.(11.sept,15.sept. og 18.sept.). I forbindelse med Den kulturelle skolesekken skal alle 3.klassinger i Tjøme kommune få prøve seg på skulptur. Skulptør Anne-Britt Aarseth har stått for ansvaret med forberedelse og gjennomføring.

Drømmehoder

Vi lager selvportretter og ansikter som formes i ståltråd. Jeg snakker om tredimensjonal form og om anatomi. Ved å bruke ståltråd i forskjellig tykkelser skal elevene lage ett eget hode. Inne i hodet kan det festes plastblomster, elektronikkbiter og diverse emballasjematerialer. I dette prosjektet vil barna og ungdommene få prøvet ut sine fingerferdigheter og oppfinnsomhet....

Kuben

Jeg snakker med elevene om skulpturer, grunnformer og tredimensjonalitet. I workshopen skal elevene ved hjelp av tingene de har samlet bygge en kube. Målet er å gi elevene en erfaring med og opplevelse av tredimensjonalitet, rommet i en form.

Hullkamera

Kurset skal gi en grunnforståelse av fotografiske prosesser og praktisk erfaring i bruk av hullkamera i løpet av en dag. Dag 2 kan brukes til montering og presentasjon av resultatene i form av bøker, projeksjoner eller skulpturer.

Tegn på tekst

Jeg har med noen skjønnlitterære bøker i klassen. Etter en kort presentasjon, skjærer jeg ut sider og gir til elevene. På forhånd har læreren sikret seg at de har kulepenner eller spritpenner så de har et bra utvalg av farger (men ikke for mange).