Tidligere DKS prosjekter
ORNAMENTIKK-TAKK

ORNAMENTIKK-TAKK

Ornamentikk er et universelt språk som springer ut fra muligheten mennesket har blitt gitt gjennom skapergleden. En livsytring med utgangspunkt i kroppen som gjør fenomenet til en personlig, men også en svært allmenn ytring. I mitt kunstneriske virke har jeg hovedfokus på ornamentikk og komposisjon. På fliser og bruksgjenstander i porselen setter jeg sammen...
Omvisning med Svein Nyhus

Omvisning med Svein Nyhus

Unik mulighet! Svein Nyhus tar imot grupper til daglige omvisninger i perioden Litteraturuka i Vestfold går av stabelen, 5. - 9. november. Les mer her
Lydinstallasjon – interaktiv konsert

Lydinstallasjon – interaktiv konsert

Lydinstallasjon – interaktiv konsert I dette prosjektet får elevene møte billedkunstneren Atle S. Nielsen. Han har medbrakt et merkelig instrument, en kinetisk skulptur, som ved hjelp av vanndråper og håndsveiver trekker lydbåndsløyfer rundt. Dette er en slags performativ og leken opptreden, med mye rom for samtale med elevene. Gjennom en minikonsert med instrumentet dannes grunnlag...
"SMÅ SPOR"

«SMÅ SPOR»

Vestfold Kunstsenter inviterer til en annerledes utstilling: Se hva som skjer i Den Kulturelle Skolesekken i Tønsberg. 4. - 12. juni. Utstillingen viser barns bidrag til revitalisering av Tønsberg sentrum og er et prosjekt i ”Den Kulturelle Skolesekken”
Kunstsafari II

Kunstsafari II

Kunstsafari II er en vandreutstilling med verk av de anerkjente kunstnerne Hans Martin Øien, Edith Spira og Runi Langum, som alle bor i Vestfold. Verkene er laget i forskjellige kunstneriske teknikker.
Lys og farge

Lys og farge

Sol + regndråper = regnbue. Med enkle forklaringer og med Newtons eksperiment med lysboks og prisme, vises det hvordan det hvite lyset brytes og deler seg i fargespekteret.

Ut i vår dyrehage

Prosjektet er basert på tegning og modellering. Dette er teknikker man kan beherske på ulike nivå. Og så kan man leke litt. Temaet vil jeg hente fra en verden som er nær og hverdagslig, men like full en verden full av eventyr og fantasi. Har du kanskje hørt om en fiskesnegle, en rottentott, en sukkerøgle...
Ord tar form

Ord tar form

Farge utløser sanser, en kreativ kilde til ord. Ord blir til dikt, diktet tar form. Kreativt verksted hvor elevene får arbeide i grupper og selvstendig ut i fra egne assosiasjoner innenfor temaer som litteratur, skulptur og farge.
Lydinstallasjon – interaktiv konsert

Lydinstallasjon – interaktiv konsert

På 40-tallet begynte man å klippe og lime i lydbånd, det var et avgjørende skritt i retning av dagens musikk og lydproduksjon. Intensjonen med prosjektet er å gi barna opplevelser av lyd og akustiske fenomener, gjennom opptreden der jeg bruker en av mine skulpturer med dryppelyder der dråpene trekker et kassettbånd rundt. Barna kan få...