Ole Lislerud og Arve Rønning
30.08. - 28.09.2014
Velkommen til åpning lørdag 30. august kl. 13.00
Offisiell åpning ved fylkesordfører Arild Moen
Kunstnerne vil være tilstede på åpningen