Jona Hlif Haldorsdottir i aksjon under sansevandring