Planleggingsmøte med de to skotske kunstnerne Jo Hodges, Robbie Coleman og kunstner Linn Horntvedt fra Vestfold. Disse skal gjøre prosjekt i Tønsberg