Jo Hodges ,Robbie Coleman og Linn Horntvedt på Vestfold kunstsenter