03.feb. 2022
Formidling: OPEN CALL - DKS LAB VESTFOLD OG TELEMARK 2022. Søknadsfrist 1. mars
Thumbnail DKS LAB V T Logo

Telemark Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter inviterer kunstnere til å søke om deltagelse i DKS LAB 2022.

Er du kunstner og ønsker hjelp til å utvikle prosjekter for DKS? Vi inviterer kunstnere/kunstnergrupper med tilknytning til regionen til å delta på et kurs, som strekker seg over totalt seks dager med erfarne veiledere fra kunst og formidlingsfeltet til stede – 4 dager med utvikling av ide og metode gjennom samtaler og praktisk utprøvinger, og 2 dager med skoletester for det aktuelle klassetrinnet med veileder til stede.

Målet er å få søkt inn gjennomarbeidede og godt dokumenterte produksjoner i Kulturtankens søkeportalen som har innmeldingsfrist 1. oktober. Via søkeportalen kan produksjonen bli kjøpt inn og gå ut på turné i fylker og/eller kommuner i hele landet.

Det er viktig å understreke at DKS LAB er rigget uavhengig av medlemskap i kunstnerorganisasjonene og er et tilbud til alle billedkunstnere og kunsthåndverkere med høyskoleutdannelse innen kunstfag eller kan vise til et profesjonelt kunstnerisk virke. Ordningen har et regionalt fokus.

Krav til søknaden:

·       Navn, adresse, alder, telefonnummer og epost.

·       Regional tilknytting: Født, oppvokst, bor eller virker i Vestfold eller Telemark. Søker må ikke være medlem av kunstnerorganisasjon, men være profesjonell kunstner. Juryen forbeholder seg retten til å vurdere det kvalitative nivået på den kunstneriske praksisen.

·       En kort beskrivelse (1-2 A4 sider) av produksjonen du ønsker å utvikle. Skriv gjerne litt om din motivasjon til å formidle prosjektet i skolen, og gjerne litt om forholdet mellom produksjonen og din egen praksis som kunstner.

·       Vedlegg: CV, med vekt på kunstnerisk praksis og eventuell erfaring med formidling

·       Undertegnet intensjon om å delta på de aktuelle datoene for DKS LABs faglige utviklingsprogram

Søknadsfrist: 1. mars 2022

Kursdeltagere mottar honorar for de fire dagene de deltar på samlingene, etter gjeldende dagsatser for honorar innen DKS. Søker forplikter seg til å delta på datoer fastsatt for DKS LAB 2022.

Du finner link til søknadsskjema: Telemark Kunstsenters nettside

Søknaden sendes til: formidler@vestfoldkunstsenter.no

OM DKS LAB

DKS LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Telemark Kunstsenter er en av ti vertsinstitusjoner og samarbeider med Vestfold Kunstsenter om gjennomføring av DKS LAB.

Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt.

KONKRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV DKS LAB 2022:

FØRSTE SAMLING 24. og 25. marsVelkommen ved Hilde Tørdal (daglig leder, TKS) og Ellen KarlowiczInnføring fra DKS-enheten i fylkeskommunen om DKS, om portalen og hva de ser etter i en god produksjon.Foredrag av eksterne veiledere med ulik erfaring fra forskjellige formidlingsformater og metoder.Kunstnerne presenterer hver sine ideer til produksjoner og det jobbes med veiledning i plenum om utvikling av disse.25. mars – 20. aprilKunstnerne jobber på egenhånd med produksjonen på eget atelier. Forbereder praktisk utprøving i andre samling.ANDRE SAMLING 21. aprilPraktisk utprøving av verksted og gjennomføring av opplegget - testes ut i plenum. Det gis tilbakemelding.1. TEST I SKOLEN 24. april – 18. maiKunstneren får testet sin produksjon for en klasse i valgt målgruppe/klassetrinn, med veileder til stede.TREDJE SAMLING 20. maiDKS LAB møtes og deler erfaringer fra skole-testen. Vi ser på portalen, målgruppe, tidsrom og bruk av tiden, utstyr, materialer, andre behov i produksjonen, romlige vilkår, særskilte hensyn, universell utforming, tekstlig fremstilling, film/video mm.2. TEST I SKOLEN 30. mai – 10. juniAndre test i skolen med veileder og fotograf til stede. Hele formidlingen filmes og fotograferes. I etterkant av formidlingen gjøres et kort intervju med kunstneren til bruk i video. Video og film kan legges inn i portalen og gi programkomiteene et inntrykk av hvordan du fungerer som formidler og hva elevene vil sitte igjen med av tanker og erfaringer.

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.