Håndboken er nå tilgjengelig som pdf og kan lastes ned her.

 

HÅNDBOK – KUNST I OFFENTLIG ROM VESTFOLD 2011 (du kan laste ned gratis pdf reader her)

Søknadsskjema, sluttrapport og brukeravtale ligger også vedlagt som wordfiler som kan lastes ned og fylles ut.

Kunstplan

Sluttrapport og brukeravtale

Dokumenter og maler KORO