THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

Veierland 11.06 – 18.08.2019

Jona Hlif Halldorsdottir Island      Tollef Thorsnes Norge

 

Åpning Lørdag 29. juni kl 13 på Veierland:

 

  • Velkommen til Veierland ved Gunstein Sundene, leder i Hovedutvalg for oppvekst i Færder kommune.
  • Kunstled Vestfold ved Kristin Røed og Ellen Rishovd Karlowicz
  • Offisiell åpning av THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN ved Ellen Eriksen, leder i Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold fylkeskommune.
  • Performance i form av en sanselig vandring (ca. 40 min) med kunstnerne. Alle fem sanser stimuleres på en kreativ måte.Vandringen ledes av Jona Hlif Halldorsdottir.

 

Oppmøte: Kunstledhytta, Albyveien 23, Veierland. NB! Ferge fra Tenvik: kl 11.00 eller kl 12.00

 

KA5: KUNSTLED VESTFOLD

THE ONE WHO GIVE HAS TAKEN er andre del av KA5: Kunstled Vestfold 2019, det femte i rekken av Kunstanlegg (KA); Temporære kunstprosjekter ute i det offentlige rom, i regi av Vestfold Kunstsenter. THE ONE WHO TAKES HAS GIVEN finner sted på Veierland.

Fokus for Kunstled Vestfold 2019 er stedsutvikling gjennom kunstprosjekter der lokale krefter og samarbeidspartnere trekkes inn i arbeidet. Prosjektet fremmer også et internasjonalt samarbeid mellom kunstnere og kulturarbeidere i Vestfold, Skottland og på Island.

Andre del av Kunstled Vestfold er THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN med kunstnerne Jona Hlif Halldorsdottir og Tollef Thorsnes på Veierland. Kunstnerne ser nærmere på samfunnsstrukturer, levesett og verdighet i møte med vår tids utfordringer. De mener å ha funnet at det på Veierland er en historisk kultur for deling og positiv forvaltning. Sentralt i kunstprosjektet står kunnskapsdeling og det speiler flere av arrangementene som skal foregå på Veierland i løpet av sommeren (se program nedenfor) I dette arbeidet har kunstnerne involvert lokalbefolkningen. I tillegg utarbeides flere typer kart, dette også i samarbeid med krefter på Veierland. Kartene presenteres i stallen/basen som er bygget opp av kunstnerne, spesielt for prosjektet. Denne stallen er ment som et møtepunkt for alle som bor og ferdes på Veierland og er et sted for deling. Stallen er å finne side om side ved Kunstledhytta. Første del av Kunstled Vestfold; <GIPT>er i disse dager aktuell med en urtehage for alle i Rundkirkeruinene i Tønsberg, en punktutstilling i Tønsberg og Færder bibliotek og Blomstringen – et originalverk for GIPT som spilles i Klokkespillet i Tønsberg hver dag kl. 15.00.

Informasjonsbaser:

Kunstledhytta på Veierland, Tønsberg og Færder bibliotek og i Vestfold Kunstsenter.

Se bloggen <GIPT> Se Kunstledblogg Følg oss på facebook og på www.vestfoldkunstsenter.no

 

Takk til: Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Færder kommune og Bildende kunstneres hjelpefond og Cicero Digital og Grafisk for tilskudd, innspill og innsats som har gjort prosjektet mulig.

Takk også til øvrige bidragsytere: Oslofjorden friluftsråd, Tønsberg og Færder bibliotek, MF Jutøya, Storgatens Glas og Stentøimagasin, Fritid Færder i Færder kommune, Jogeir Stokland, Veierland bakeri ved Anine Stousland og Else Berit Brynildsen og til alle andre som har bidratt til workshops og arrangementer.

 

Program THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN:

11.06 – 29.06 Produksjonsperiode Veierland Kunstnerne vil være til stede og jobbe med prosjektet.

20.06 kl 18 – 19 Kunstnersamtale THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN, Vestfold Kunstsenter

29.06 kl 13  Åpning av THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN, Kunstledhytta, Veierland Åpningen inkluderer en vandring (ca 40 min) ledet av Jona Hlif Halldorsdottir, der alle de fem sansene vil bli stimulert på en kreativ måte.

30.06 kl 13 (Lukket arrangement) Workshop med Tollef Thorsnes i samarbeide med Fritid Færder, Færder kommune

07.07 kl 13 (Påmelding) Workshop med Tollef Thorsnes i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd Barnefamilier inviteres til felles turdag på Veierland. På turen blir det innsamling av lokale råvarer til et måltid og en liten landart happening. For mer info og påmelding, ta kontakt: Tollef.Thorsnes@usn.no (MAX 15) Oppmøte: Kunstledhytta/ skolen, Veierland (Ferge fra Tenvik: 10.30, 11.30 og 12.00)

08.07 kl 17 – 18 (Påmelding) Lokalkunnskaps-utveksling Bli kjent med matkunnskap fra Veierland av veierlendinger. Med Anine Stousland, Else Berit Brynildsen og Ellen Rishovd Karlowicz, inspirert av Jona Hlif Halldorsdottir. Mer info og påmelding: ejrk@online.no (MAX 15). Eller på tlf: 95087883 Oppmøte: Veierland bakeri, Krikaveien 9, Veierland.

24.07 kl 11.15 Kunst, og historievandring med Jogeir Stokland og Ellen Rishovd Karlowicz. Oppmøte: Vestgården fergeleie, Veierland (Ferge fra Tenvik: kl 11.00)

PROGRAMMET ER UNDER UTVIKLING! Det kan komme endringer.