Oppdatert versjon av Håndbok for kunstkonsulenter er under utarbeidelse og vil bli publisert her.