Hva vil vi med kunsten    /   Hva vil kunsten med oss 

Vestfold kunstsenter og Vestfold fylkeskommune inviterer til fagdag  torsdag 14.september kl.10.00-14.00 på fylkeshuset i Tønsberg.

Disse kommer:

• Per Olav Torgnesskar, Norsk kulturråd  Kreativt Norge og Statens satsing på kreativ næring.

• Odd Håpnes, daglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Kunst og kultur – for helse og samfunn?

• Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Kurator Oslo Pilot og billedkunstner.   Den frie kunsten.

• Paneldebatt og felles lunsj.

Kommer du?

Deltakeravgift for kunstnere:    kr.100,- Deltakeravgift for kommuner/institusjoner:  kr.200,-
Bindende påmelding til Solveig Foster-Pilkington solveigei@vfk.no innen 8.september
Spørsmål om programmet kan rettes Vestfold kunstsenter post@vestfoldkunstsenter.no