Tittel ”Lyspærerøtter og Zalobananer” – en forundringsreise i tekstil
Fagkategori Billedkunst
Kunstner / formidler Siri Berqvam
Prosjektbeskrivelse:
Opplegget består av to hoveddeler, den ene er en kunstformidlings del basert på elevenes delaktighet. Jeg viser verkene ”Tomgods”
og ”Et lite stykke eventyrland”. Disse tekstile skulpturene er utgangspunktet for en filosofisk samtale, der berøring, lukt og humor
inngår. Jeg bruker mine skulpturer aktivt for å pirre nysgjerrigheten for det lille og underlige i det hverdagslige.
Den andre delen består i at elevene selv skal sette sammen et mykt puslespill, 100 brikker i str. 30 x 30 cm. Disse har jeg sydd,
brodert og malt på grått ullstoff. Motivene er gjenkjennelige for elevene, og er hentet fra hverdagsliv; symboler, gjenstander, natur,
kultur. Alle disse fragmentene fra vår tid danner tilsammen et tekstilt verk. Jeg ønsker å vekke undring, begeistring og latter, og la
elevene få en taktil erfaring framfor bare den visuelle. Det vil være så mange løsninger på sammensetningen av brikkene, at
resultatet aldri vil bli det samme i de ulike gruppene. Vi avslutter med en samling der vi ser på de ulike ”koblinger”, og jeg avduker
en skulptur
Forløp:
Seansen starter med at barna sitter sammen i en halvsirkel foran de to tildekte skulpturene. Jeg avduker en og en skulptur, slik at vi
kan ha mest mulig fokus på akkurat denne i samtalen. Jeg lar dem lukte på overdimensjonerte ”brente” fyrstikker, og kjenne på
”søppel” i silke og ull. Vi trekker en parallell til puslespillet, som også handler om hverdagslige motiver. Jeg viser hvordan vi ved
hjelp av ”veier” kan sette brikkene sammen.
Jeg deler elevene inn i tre eller fire grupper, som bytter på å gå opp og finne brikker og sette disse sammen. De skal prøve å sette
brikkene sammen slik at det oppstår nye og morsomme bilder eller mønster. Vi ser på hvordan fargene også spiller en rolle. Når
alle brikkene er lagt ut over gulvet, skal vi gå på oppdagelsesferd i puslespillet. Vi undersøker hva vi ser, elevene får komme opp
og vise sine favorittfigurer som har oppstått i flaten. Vi ser etter fargekombinasjoner, mønster, linjer, humoristiske og absurde
kombinasjoner.
Helt til slutt avduker jeg en siste skulptur, der ideen er hentet fra puslespillet: Et skilt som vokser ned i jorda. Min skulptur er et
fareskilt i full størrelse, men en rot som har vokst seg fast.
Praktisk for skoler
Målgruppe Barneskolen, 1 – 4 trinn
Publikumsantall Halv klasse, eller maks 20 elever
Visningssted Klasserom.
Praktiske forberedelser Pulter må være ryddet inntil veggene.
Programlengde 60 min. 2 grupper pr dag.
Riggetid ca 30 min i forkant og mellom øktene.

Praktisk for kommunekontakter:
Pris Gjeldende DKS sats pr dag + transport
Kontaktinformasjon Siri Berqvam, lunasiri@gmail.com tlf 95992373

 


p3

p9

p13