Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp på kr. 100.000 til disposisjon for (ulike) stipend og prosjektstøtter vedtatt av senteret.

Av disse har Vestfold Kunstsenter i år delt ut et utstillingsstipend på kr. 20.000 til tekstilkunstneren Anne Stabell, på åpningen av hennes utstilling i kunstsenteret i vår. Kr. 80.000 ble som foregående år satt av til et Arbeidsstipend til en samtidskunstner eller kunsthåndverker bosatt i Vestfold. Stipendet ble utlyst til kunstnerne i Vestfold og på kunstsenterets hjemmeside. Det kom  inn 10 kvalifiserte søknader om VKS Arbeidsstipend fra BKH i 2016.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp på kr. 100.000 til disposisjon for (ulike) stipend og prosjektstøtter vedtatt av senteret.

Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond for 2016 tildeles tekstilkunstneren   Dorthe Herup  bosatt i Holmestrand.

Juryen bestod av kunstnerne:

Silje Almås, Maria Ryan Sondresen, Lena Søeborg og Kristin Vestgård . En enstemmig jury valgte Dorthe Herup til mottaker av Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond i 2016. Stipendet er på kr. 80.000 og ble delt ut på åpningen av Juleutstillingen VESTFOLD 2016 lørdag 19. november.

Juryens begrunnelse:

Dorthe Herup har, etter en lang karriere som dobbeltarbeidende kunstner og omsorgsarbeider/kafemedarbeider,  valgt å satse 100 % på å fordype seg i sitt Kunstneriske virke. Det er en modig avgjørelse som det står respekt av og som har gitt resultater: I 2014 mottok hun treårig arbeidsstipend fra Norske Kunsthåndverkere. I 2015 var hun antatt på Høstutstillingen og høstet oppmerksomhet der 1 2016 deltar hun på Østlandsutstillingen og arbeider med et stort utsmykkingsoppdrag. Og sist men ikke minst har hun fornyet sitt kunstneriske uttykk. Dette ønsker hun og videreutvikle og forteller følgende om sitt prosjekt:

«Mitt nåværende kunstprosjekt er fortellende billedtepper som handler om min families opphav.  Jeg tror de fleste kan gå i gamle fotoalbum og finne lignende fotografier. Jeg samler historier om menneskene som avbildes og gir dem det uttrykk som jeg ønsker å presentere dem med. Dette prosjekt har vært avbrutt i ett år, pga. ett oppdrag. Nå prøver jeg å komme i gang og videreføre min plan. Derfor vil jeg nødig begynne med deltids-jobbing igjen.»

Juryen støtter kunstneren i dette valget og ønsker lykke til med det videre arbeidet!

VESTFOLD KUNSTSENTER <br>Kristin Røed<br>Daglig leder<br>

Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg.  Tlf. 33 31 93 50.