Utstillingsprogram VKS 2016:

 

20.02. – 03.04. 2016 

VERENA SCHOLZ       Videoscreening installasjon                                              

INGWILL GJELSVIK     Still Life – det lille bedrag

Vestfold Kunstsenter starter året med to utstillinger som begge utforsker forholdet mellom natur og samtid:

Verena Scholz: Videoscreening installasjon

Hele rommet er scenen, naturmaterialer i kontrast til menneskeskapte materialer og betrakteren selv er lerret. Temaet er midt i naturen, mediets natur. Det handler om å finne en nisje å kunne eksistere i. Det er en overlevelsesstrategi for kunst, for mennesker i og utfra naturens økologi. De estetiske og mediale egenskapene ved film er like viktige som innholdet.

 

Verena er født og oppvokst i Hamburg, utdannet ved Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hvor hun studerte kunst og biologi (1996-2001), og er bosatt i Lardal i Vestfold. Verena er aktiv utstiller og har blant annet deltatt på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og var en av seks kunstnere på Vestfold Kunstsenterets kunstanlegg 2– MIGRASJON i 2008. Hun jobber som produsent og formidler og har utviklet diverse kunstprosjekter i regi av Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

 

Ingwill Gjelsvik: Still Life – Det lille bedrag

Installasjon og tegning.

Installasjonen er et terrarium og tegninger som referer til 1600 tallets flamske stillebenmalerier – vanitasmotiver – satt inn i samtiden med refleksjoner over hennes rolle som veganer.

Hva vet vi om maten vi spiser? Hvordan blir den behandlet? Hva vil vi se og hva ser vi?

Gjennom blant annet å vokse frukt for å utsette/stoppe forråtnelsesprosessen, brodere/stoppe ødelagt frukt og styrke annen frukt ved hjelp av en healer (!) skaper hun sitt eget symbolske univers.

Ideen er å skape tankeforstyrrelser i våre forestillinger og forventninger om hva som er naturlig- for hvem?

 

Ingwill Gjelsvik har en lang rekke separat- og kollektive utstillinger bak seg og utstillingen «Still Life- Det lille bedrag?» er del III i dette prosjektet, som startet opp i 2011 og avsluttes i 2016.

Gjelsvik er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen (1985/89), Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam (1989/90) og bor og arbeider i Oslo.

 

09.04. – 08.05. VEGAR MOEN         To fotoserier            

Fotografen Vegar Moen gjennom hele sin virksomhet vært opptatt av menneskers drømmer om modernisering og framskritt. Han har tidligere fotografert arkitektur, nye broer, kraftverk og jernbanelinjer i Tibet og Kina; for eksempel prosjektet Three Gorges Dam – et av verdens største damanlegg.

Utstillingen i Vestfold Kunstsenter viser fotografier fra to serier hvorav den ene er spesielt laget for denne utstillingen;

Dalaåsen – Vestfold

Serien Dalaåsen er i motsetning til Moens tidligere serier sterkt preget av natur, nærmere bestemt trær i en skog i Vestfold.

Det spesielle med denne skogen er det fantastiske mangfoldet av ulike tresorter, som hver og en har innvandret til landet blant annet gjennom menneskelig migrasjon og aktivitet. Noen av sortene er svært sjeldne og finnes kun noen få steder i Norge. Slik fauna er i Norge beskyttet av lov om naturmangfold.

Rosengård – Malmø

I serien Rosengård, som tidligere er vist i Akershus Kunstsenter, tar Moen utgangspunkt i Malmö, byen han bor i. Rosengård er en bydel reist på slutten av 1960-tallet for å møte den enorme etterspørselen etter nye boliger i Sverige. Den svenske arbeiderklassen flyttet inn, men i dag er situasjonen en annen.

Rosengård er i dag en flerkulturell bydel der mange svensker aldri setter sin fot. Området sies å være utrygt og har vært trukket frem i mange debatter om innvandring. At Moen selv ikke kjenner noen her og heller ikke har venner eller andre som forholder seg aktivt til bydelen, gjorde ham nysgjerrig. Hvordan er det egentlig å bo i Rosengård?

 

21.05. – 19.06.  (NB! Perioden er endret)

IMMER WIEDER WEITER SPINNEN er en fortelling om fornyelse. Gammelt sengetøy rives i strimler og spinnes sammen til store nett. Formen avhenger av sted og situasjon. Sammen med nettene plasseres figurer og veggarbeider som også er spunnet og vevet av strimlet sengetøy. Utstillingsrommet gjøres om til et grenseland man kan bevege seg fysisk i. Publikum inviteres til å bidra gjennom å levere fra seg sengetøy de ikke lenger har bruk for. Prosess og resultat får dermed en kollektiv karakter.
Som tittelen antyder er utstillingen et arbeid som stadig fortsetter. Ideen er å la livets tilfeldigheter, inklusive visningsrommene og hva slags sengetøy kunstneren får tak i, bestemme i hvilken retning fortellingen skal utvikle seg fra gang til gang den blir fortalt.
Hun lar alt som påvirker seg påvirke prosessen når hun arbeider. Kunstnerens ønske er at publikums assosiasjoner skal vandre like fritt som hennes egne, og at de kan forholde seg til det de opplever som til en drøm man ikke helt forstår, men som oppleves virkelig så lenge man er i drømmen. Carl Gustav Jungs teorier om drømmer og deres betydning for menneskelige endrings-prosesser er en av hennes viktigste inspirasjonskilder.
Figurer, veggarbeider og planlegging i modell forberedes på atelieret, –  mens mye av spinningen gjøres på stedet, tilpasset rommene, og gjerne med publikums deltakelse.

 

ANNE STABELL er tekstilkunstner, bosatt i Skien i Telemark og Husum i Nordfriesland i Tyskland, har deltatt i tallrike internasjonal anerkjente utstillinger i Europa, USA og Kina så vel som regionale og nasjonale utstillinger i Norge. Hun har vunnet en rekke priser og stipender og har hatt tallrike oppdragsverk for offentlige- og private bygg.

Kunstnersamtale torsdag 16.06.2016 Kl. 18 – 19

www.annestabell.no  

                              

 

(18.06. – 14.08.          VESTFOLD 2016          Sommerutstilling eller stengt avklares i februar?)

 

20.08. – 11.09.          

MAY SNEVOLL VON KROGH            Skulptur og installasjon

May Snevoll von Krogh mottok BKH arbeidsstipend fra Vestfold Kunstsenter i desember 2014. I den anledning inviterte vi henne til å stille ut hos oss høsten 2016.

May von Krogh (f. 1977) er en visuell kunstner, utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo, som bor og jobber i Larvik i Vestfold. Etter at hun tok master i 2009 har hun hatt flere separatutstillinger i Norge og i utlandet, samt deltatt på en rekke gruppeutstillinger. Hun har mottatt statens tre-årige arbeidsstipend for yngre kunstnere(2011), BKH arbeidsstipend fra Vestfold Kunstsenter(2014), samt Haystack-Stipendet (2015), og var en av syv kunstnere Galleri Ramfjord presenterte på SCOPE Art Show i Miami i 2015. May har også turnert med den kulturelle skolesekken i Vestfold med produksjonen «Med hud som lerret» i 2015/16.

May Snevoll von Krogh jobber med keramiske skulpturer. Hun har et særegent uttrykk som har blitt lagt merke til både blant fagfeller og publikum. Hun arbeider i grenselandet mellom det vakre, nærmest sublime og en dissonans som får oss til å se en gang til – stoppe opp og – tenke nøyere etter. Hun er en perfeksjonist med et klart øye for det visuelle språket, men tør også å utfordre, stille seg nye mål og utforske nye arbeidsformer.

 

17.09. – 16.10.                      

ØSTLANDSUTSTILLINGEN 2016

Østlandsutstillingen er vår egen «Landsdelsutstilling» og regionens svar på Høstutstillingen.

Det er åpen innsending til juryering, men et smalt nåløye man må passere for å bli antatt som utstiller.

Juryen består av kunstnere oppnevnt av Billedkunstnernes organisasjoner i Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold og Vestfold.            

Utstillingen går på vandring mellom kunstsentrene i regionen og vises i Vestfold hvert 3. år. Forrige gang Østlandsutstillingen ble vist i Vestfold Kunstsenter ble den fordelt på fire visningssteder med Kunstsenteret som knutepunkt.

Denne gangen vil Kunstsenteret vise et utvalg av arbeidene i eget galleri. I tillegg inviteres det til prekvalifiserting for et temporært verk ute i det offentlige rom i Tønsberg.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden: www.ostlandsutstillingen.no

 

22.10. – 13.11.          

INGERID KUITERS                   Assemblage objekter                                                                      

MARIA RYAN SONDRESEN   Tekstil            

Kunstsenteret har invitert to kunstnere som har forent et engasjert og modig ståsted med et lekent, til tider humoristisk uttrykk og en klar dragning mot det surrealistiske.

De er begge inspirert av World Art – folkekunst (Arte povera)

De deler en fasinasjon og glede over det å skape der selve prosessen er en del av drivkraften og arbeidet finner sin form gjennom lek.

Maria Ryan Sondresen tegner med nål og tråd på tekstil, – store tekstiler.

Hun er opptatt av individets muligheter til å tenke, mene og skape og at hennes oppgave som kunstner er å artikulere et potensiale; Alt må vedlikeholdes – også evnen til å tenke. Gjennom sin kunst peker hun på det unike i det hverdagslige, det som alltid er der, og setter det sammen på nye måter. Hennes fokus er de essensielle ting i livet – og et verktøy for å gripe dette.

Maria Ryan Sondresen er født i 1977, utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen hvor hun tok hovedfag i tekstil i 2003 og er nå bosatt på Nøtterøy i Vestfold. Våren 2015 hun var hun en av de inviterte utstillerne på Nasjonalmuseets store mønstringen av norsk tekstilkunst.

Ingerid Kuiters er en veteran i Vestfolds kunstliv. Hun har stilt ut på en rekke anerkjente gallerier både i Norge og utlandet, og hadde en stor retrospektivutstilling på Haugar Vestfold Kunstmuseum i 2011. I lengre perioder har hun bodd i Amsterdam og Portugal, og har vært på flere studiereiser, blant annet til Cuba og Marokko. Hennes arbeider viser inspirasjon fra et langt liv og utallige reiser utenfor Norges grenser. Ingerid liker å overraske og provosere. Gjennom å sammenstille ulike gjenstander, loppemarkedsfunn og rariteter skaper hun nye bilder som løfter fram og kommenterer aktuelle temaer på nye måter. Hun er ikke redd for å ta stilling, hennes ønske er at kunsten skal bevege. Dette gjør hun på en særegen humoristisk og ganske utfordrende måte – hun har vært ute en vinternatt før! Ingerid Kuiters er bosatt i Åsgårdstrand der hun i en årrekke har vært en av drivkreftene for «kunstnerbyen» blant annet som initiativtaker og mangeårig driver av galleri Ask.

 

19.11. – 23.12.           VESTFOLD 2016

Årets juleutstilling i Kunstsenteret der fler enn 50 Vestfoldkunstnere deltar.

Her vises skulptur, malerier, grafikk, tegninger, keramikk, porselensarbeider, tre og stein arbeider, tekstilkunst og smykker. I tillegg har vi billedbøker, håndmalte puslespill, originale kort og mye annet. «Salg rett fra vegg».

Utstillingen gir et godt bilde av hva dagens profesjonelle Vestfoldkunstnere arbeider med og ikke minst finner man mange originale julegaver.                       

 

Med forbehold om endringer.

VKS desember 2015